Belangrijk is om onderscheid te maken tussen verschillende vormen van identificatie en authenticatie

foto_arnold_roosendaal_150x150Voorafgaand aan het E-identity congres geeft Arnold Roosendaal, auteur De Informatiefuik en werkzaam bij TNO, zijn visie op het gebied van de toekomst van de E-identity. Verder bespreekt hij welke ontwikkelingen er gaande zijn en wat er nodig is om die volgende stap in de digitale identeit te maken is.

“Er wordt hard gewerkt aan de opvolger van DigID/e-Herkenning, maar de echte uitkomst is nog steeds onduidelijk”

Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van identificatie & authenticatie van klanten?

Er zijn veel ontwikkelingen gaande. Belangrijk is om onderscheid te maken tussen verschillende vormen van identificatie en authenticatie, met name in het licht van wat nodig is. Voor verschillende diensten kunnen immers verschillende gewenste niveaus van zekerheid over een identiteit bestaan. Flexibel daarmee omgaan kan helpen voorkomen dat meer geïnvesteerd wordt dan nodig. Waar mogelijk kan daarom goed aangesloten worden op bestaande infrastructuren en middelen.

Welke initiatieven zijn er om identificatie en authenticatie van personen (burgers, consumenten) en bedrijven op de digitale toekomst in te kunnen richten?

Er zijn vele initiatieven. De mooiste zijn naar mijn idee diensten die bijdragen aan vertrouwen en veiligheid in communicatie en dienstverlening. Als dienstverlener wil je immers vaak precies weten met wie je te maken hebt. Maar vaak is dat ook niet relevant, als maar vaststaat dat je betrouwbaar bent en aan bepaalde vereisten voldoet. Voorbeelden van initiatieven die hierbij kunnen helpen zijn de IRMA card en TrustTester. Een interessant verschil tussen die twee is nog dat de IRMA card uitgaat van het gecontroleerd verstrekken van attributen, terwijl TrustTester uitgaat van het verstrekken van informatie over de juistheid van een claim, zonder de attributen zelf te verstrekken.

Wat is er nodig om de volgende stap in digitale identiteit te maken?

Het belangrijkste wat nodig is is duidelijkheid. Nu is er nog veel verwarring omdat alle typen diensten en middelen worden gekoppeld aan Idensys. Daardoor is er veel verwarring over wat nu eigenlijk eID middelen zijn, wat aanvullende diensten zijn, wat ze met elkaar te maken hebben, en vooral welke toegevoegde waarde er waar te behalen valt. Het gevolg is dat er veel geconcurreerd wordt tussen aanbieders, maar voorlopig nog zonder ‘winnaar’. Ook is het gevolg dat de overheid die beslissingen moet nemen over het eID stelsel het overzicht kwijt is geraakt en hoofdzakelijk gekleurde verhalen hoort. Het gehel proces wordt daardoor vertraagd en leidt zeker niet logischerwijs tot een betere toekomst voor digitale identiteiten.

Hoe zit het met de opvolger van DigID/eHerkenning?

Daar wordt hard aan gewerkt, maar de echte uitkomst is nog steeds onduidelijk.

Hoe is het gesteld met de privacy en bescherming van de klant, nu en in de toekomst?

Je ziet dat er op het gebied van privacy en bescherming van de klant veel te winnen valt. Het is mooi om te zien dat er verschillende partijen zijn die hier gericht naar kijken en ook mooie oplossingen bedenken. Een kanttekening is dat vaak vanuit een technologisch perspectief gedacht wordt, terwijl straks de gebruiksvriendelijkheid bepalend zal zijn voor het slagen van die oplossingen. Als een oplossing niet gebruiksvriendelijk is zal er immers weinig gebruik van gemaakt worden. En dat is wel cruciaal vanuit het idee dat het gebruik van digitale identiteiten en online transacties in een veelheid aan vormen alleen nog maar zal toenemen.

E-Identity | De toekomst van de digitale identiteit

E-identity logoIn de EU en in Nederland zijn er diverse initiatieven om identificatie en authenticatie van personen (burgers, consumenten) en bedrijven op de digitale toekomst in te kunnen richten. Het identity-landschap zal daardoor de komende maanden dan ook volop in beweging zijn! Het E-Identity Congres op 28 januari 2016 geeft een 360°overzicht van alle zakelijke & technologische ontwikkelingen rond E-Identity in de financiële sector. Arnold Roosendaal is spreker op het E-Identity congres. Meer informatie vindt u op de website van E-Identity.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Het verbeteren van internationale betalingen in het ISO 20022-tijdperk

Bron: Banken.nl De ISO 20022-standaard voor berichtenverkeer revolutioneert de manier waarop financiële gegevens worden uitgewisseld. …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *