(Video) interview met Roelie van Wijk, CEO TKP Investments

In aanloop naar Het Pensioen Forum interviewden wij Roelie van Wijk, CEO TKP Investments. Wat is haar visie op het Nieuwe Pensioencontract? En wordt onbeheersbare inflatie een probleem voor pensioenfondsen?

“Binnen beleggen wordt steeds meer gericht op risicomanagement en op absolute rendementen en ook op kostentransparantie en alles wat daar omheen zit. Dus met andere woorden: het hele balans denken is denk ik iets wat centraal staat de afgelopen jaren al, maar de komende jaren ook. En daarbij ook een hele goede afweging van wat kost iets en heb ik dat er voor over, gegeven de mate van risico die ik daarvoor neem en de mate van verwacht rendement dat dat brengt.”

Bekijk het volledige interview

Transcriptie van het interview

“Binnen beleggen wordt steeds meer gericht op risicomanagement en op absolute rendementen en ook op kostentransparantie en alles wat daar omheen zit. Dus met andere woorden: het hele balans denken is denk ik iets wat centraal staat de afgelopen jaren al, maar de komende jaren ook. En daarbij ook een hele goede afweging van wat kost iets en heb ik dat er voor over, gegeven de mate van risico die ik daarvoor neem en de mate van verwacht rendement dat dat brengt. Dus het hele absoluut rendementdenken is, denk ik, een belangrijke trend. En natuurlijk als je kijkt naar het reële contract, dat je ook wilt proberen om de inflatiecomponent goed te tackelen. En dat is nog lastig genoeg.”

Het Nieuwe Pensioencontract

“Op zich zijn de gevolgen daarvan, dat je natuurlijk overgaat naar óf een nominaal óf naar een reëel kader. Pensioenfondsen worden geacht, of eigenlijk sociale partners worden geacht om zich daar ook goed op voor te bereiden. Maar er zijn best wel wat verschillen en als je kijkt naar het nominale contract, zoals ze dat zo mooi noemen – wat mogelijk wel één pensioencontract wordt hoor – dat je daar dus een kortere termijn hebt om al die tegenvallers te kunnen pakken. En anders moet je gaan afstempelen. En afstempelen betekent dus dat je mensen moet korten op hun rechten, zowel actieve trouwens als mensen die al met pensioen zijn. Ja, als dan die horizon korter is, danwel je moet het behoorlijk heftig doen. En in de pensioenwet staat toch wel een beetje aangegeven, dat is het laatste wat je zou moeten willen doen – Ultimum remedie, hebben de dat genoemd – ja, dat betekent in je beleggingsbeleid in ieder geval dat je daar terughoudender kunt zijn en welke assets je gaat kiezen.”

Komt het weer goed met de pensioenen?

“Voor die prachtige rendementen hebben we natuurlijk ook nodig dat we in ieder geval hoge rendementen kunnen halen op de verschillende assets. En als je kijkt naar vast rentende waarde, dan krijg je die rendementen op dit moment niet. En als de rente zou stijgen, dan zou je zelfs een negatief rendement maken op de assets die je nu hebt met vast rentende componenten erin. En als je kijkt in z’n algemeenheid in de economie, dan heb je het natuurlijk nodig dat er een economische groei is om goede rendementen te maken. Nou, economische groei die heb je bijvoorbeeld doordat de productiviteit stijgt of dat de bevolking stijgt, de bevolkingsgroei toeneemt. Nou, en in Europa hebben we dat allebei op het moment niet. Er is wat dat betreft een periode van schulden saneren, schulden aflossen, niet uitgeven. En die periode is natuurlijk wel goed voor de langere termijn om weer een gematigde groei te krijgen, maar op dit moment zijn de mensen natuurlijk zeer terughoudend met hun bestedingen.”

Wordt onbeheersbare inflatie een probleem voor pensioenfondsen?

“De centrale banken hebben de afgelopen periode behoorlijk gestimuleerd en natuurlijk zijn er dan economen die bang zijn dat er inflatie komt. Wij denken niet dat dat op de hele korte termijn gebeurd, we denken dat er voldoende mechanismes zijn die dat op dit moment compenseren. Zoals inderdaad het feit dat er nog genoeg capaciteitsmogelijkheden, groeimogelijkheden, zijn en de bevolkingsgroei niet zodanig toeneemt. Dus dat zijn allemaal nog mechanismes die dat compenseren. We denken ook dat de FED op dit moment wel tijdig een waarschuwing geeft van, er komt een moment dat wij minder gaan stimuleren en meer gaan verkrappen. Dus de hoop is en de verwachting is ook wel dat ze dat tijdig gaan doen, zodanig dat je op de langere termijn geen hogere inflatie krijgt. Maar hogere inflatie betekent ook dat er genoeg vraag moet zijn naar producten om te kunnen rechtvaardigen dat die prijzen omhoog gaan. En de situatie op dit moment is niet zodanig dat mensen bereid zijn om hogere prijzen te gaan betalen. En je hebt allerlei andere mechanismes, zoals meer via internet verkopen, andersoortige concurrentiemechanismes met elkaar. De hele wereld is open, Ja, competitie op producten overal. Dus ik denk dat die prijsstijgingen wel wat mee gaan vallen de komende periode. En dat ze op tijd zullen gaan verkrappen, als dat al nodig zou mogen zijn.”

Roelie van Wijk, CEO TKP Investments, is dagvoorzitter tijdens Het Pensioen Forum 2013.

Over Sophie van den Hoven

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *