De auditor: bedreven communicator en uitstekend onderzoeker

Jan Otten is kerndocent van de ESAA post-graduate opleiding Internal/Operational Auditing aan de Erasumus Universiteit. Als Managing Partner van ACS adviseert en begeleidt Jan organisaties in verschillende branches op het gebied van strategie, organiseren en informatiseren.

Wij vroegen hem naar zijn visie op het gebied van auditing; wat maakt een audit urgent? Wat zijn de belangrijke punten waar rekening mee gehouden moet worden? En voor welke uitdagingen staan organisaties bij het ontwerpen van een audit?

Wat maakt een audit urgent ofwel, wanneer moet een audit ingezet worden?

Al geruime tijd is er sprake van meer en meer aandacht voor goed bestuur, risico management en beheersing. Dit geldt zowel voor het bedrijfsleven als voor overheidsorganisaties. Toezichthouders vragen organisaties zich te verantwoorden over de kwaliteit van de management control. De internal auditor geeft het bestuur van de organisatie zekerheid over de mate waarin de organisatie ‘in control’ is.

Wat zijn de belangrijkste punten bij het ontwerpen van een audit?

Een audit is een organisatie-onderzoek waarbij de werkelijkheid wordt getoetst aan een vooraf ontwikkelde en met de opdrachtgever afgestemde norm. De gehanteerde normstelling voor de relevantie en de urgentie van de audit en daarmee voor de acceptatie van het auditresultaat door de opdrachtgever. Behalve de ‘waarom- en de wat-vraag’ moet de auditor tijdens het ontwerpen van de audit ook antwoord geven op de ‘hoe-vraag’, zodat het uiteindelijke auditresultaat betrouwbaar is en een juist beeld geeft van de werkelijkheid.

Wat is de grootste uitdaging binnen een organisatie bij het uitvoeren van een audit?

Het is aan de auditor om tijdens de ontwerpfase, de uitvoering en de rapportage de gebruikswaarde van het auditresultaat hoog in het vaandel te zetten zodat het management in actie komt als het resultaat van de audit daartoe aanleiding geeft.

Welke specifieke vaardigheden zijn nodig bij het uitvoeren van een audit?

De acceptatie en de betrouwbaarheid van de audit bepalen uiteindelijk de gebruikswaarde van het auditresultaat. Dit vraagt van de auditor dat hij of zij een bedreven communicator en een uitstekend onderzoeker moet zijn. Specifieke vaardigheden daarbij zijn:

  • gespreks- en interviewtechnieken
  • analyse- en rapportagetechnieken

Om een goede normstelling te kunnen ontwikkelen moet hij of zij ook beschikken over kennis op gebied van management control en risicomanagement. Met de steeds verder toenemende aandacht voor ‘soft controls’ is bovendien kennis op dit gebied onontbeerlijk de internal auditor.

Welk advies geeft u mensen mee die op het punt staan een audit uit te voeren binnen hun organisatie?

Een goede voorbereiding is het halve werk!

Wilt u meer weten over dit thema?

Jan Otten is hoofddocent tijdens de opleiding Auditing. Deze opleiding geeft u verdieping op de diverse terreinen waarop u als auditor actief bent: Governance, kwaliteit, management control, accounting, risicomanagement en verantwoording.

Over Sophie van den Hoven

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *