Voorbeschouwing Pensioen Forum 2013

Het Pensioen Forum is op 1 en 2 oktober voor de 8e keer de ontmoetingsplaats voor beslissers van pensioenfondsen, pensioenuitvoerders en verzekeraars.
Tijdens diverse presentaties, debatten en praktijkcases over onderwerpen als het nieuwe stelsel, solidariteit en houdbaarheid, de nieuwe pensioencontracten en deskundig pensioenfondsbestuur staat ook deze editie in het teken van actualiteiten. Een voorproefje op het 2-daagse programma.

Het nieuwe Pensioencontract

Dag 1 van het 2-daagse congres start ’s ochtends met een interactief preseminar, waarbij ‘Solidariteit en houdbaarheid’ centraal staat. Vraagstukken als ‘welke solidariteit is gewenst en waar liggen de grenzen?’ en ‘Wat voor pensioeninkomen hebben we eigenlijk nodig?’ komen daarbij aan bod via diverse paneldiscussies.

De middag heeft als centrale thema: Het Nieuwe Pensioencontract en de gevolgen voor het stelsel. Pensioenexperts Jan Koeman (Ministerie van SZW) en Olaf Sleijpen (DNB) geven een diepere kijk in het nieuwe pensioencontract. Aansluitend gaan 5 bestuursvoorzitters van pensioenfondsen in op de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, zal een presentatie verzorgen over hoe de financiële sector het vertrouwen kan herwinnen. De dag wordt afgesloten door een interactief debat over een actueel thema in de pensioensector: Naar een integrale oplossing voor Pensioen, Zorg en Wonen.


Pensioencommunicatie, Risicomanagement, Deskundig Pensioenbestuur en Beleggen

De verdiepingsdag op 2 oktober heeft voor ieder wat wils. Gedurende 4 stromen komen alle pensioenvraagstukken aan bod. Tijdens stroom 1 gaan communicatie-experts in op de pensioencommunicatie. Want hoe zorgen we voor een groter bewustzijn en betrokkenheid bij deelnemers? Stroom 2 gaat in op het thema Risicomanagement, met onderwerpen als risicobereidheid, EMIR en het verlagen van het systeemrisico.

Deskundig Pensioenbestuur komt aan bod tijdens stroom 3, waarin de Code Pensioenfondsen centraal staat. De laatste en 4e stroom heeft als thema ‘Beleggen’, misschien wel het meest actuele maar ook het moeilijkste vraagstuk voor de pensioensector.


Lijst met pensioenproblemen oneindig lang

De lijst van vraagstukken waar de pensioensector op dit moment mee te maken heeft groeit en groeit. Een kleine greep: houdbaarheid, solidariteit, de toekomst van het stelsel, vertrouwen, jong vs oud, maatschappelijk verantwoord beleggen, governance, FTK 1, 2 of toch anderhalf, deskundig bestuur, intern en extern toezicht, bestuursmodellen, de lijst is bijna oneindig lang. Het is zaak dat de pensioensector adequate antwoorden vindt op al deze vraagstukken.

Hans AldersHans Alders, bestuursvoorzitter Pensioenfonds Zorg en Welzijn en één van de topsprekers van het Pensioen Forum, vindt dat we nog beter na moeten denken hoe pensioen er in de toekomst uitziet. Mensen leven steeds langer. Wat voor consequenties heeft dat nou voor het pensioen? Dus niet alleen maar in geld uitgedrukt, maar hoe maak je het pensioen in de toekomst?

“Feit is, we worden met z’n allen ouder, en het stelsel zal daar op aangepast moeten worden. Feit is dat er grote veranderingen optreden in de financiële wereld, en je zult moeten nadenken hoe je daar op reageert. Dat zijn twee belangrijke wijzigingen in het systeem. We zitten natuurlijk met een verandering van de verhouding tussen jong en oud, en het evenwicht daarin. Daar moet je op reageren. Dus het zijn allemaal dingen die van belang zijn om dat goede pensioenstelsel in Nederland in de benen te houden. Ja, er komen nieuwe vragen, en die zullen opnieuw beantwoord moeten worden. En soms is een grand design hartstikke goed, maar maakt het bijna onmogelijk om keuzes te maken. Dus het is ook hier het zoeken van het evenwicht.”


Duidelijkheid geven over pensioen

Leo WitkampLeo Witkamp (directeur Media Pensioen Diensten) is de dagvoorzitter van het preseminar, dat als thema ‘Solidaiteit en houdbaarheid’ heeft. Leo over de houdbaarheid van het pensioenstelsel: “De ideale oplossing dat iedereen met zekerheid een goed pensioen heeft. Dat is geen oplossing maar het zou een doel zijn en dat kunnen we niet bereiken. Waar het wel om gaat is dat we mensen wel meer duidelijkheid kunnen geven over pensioen. En dat we ook iets kunnen zeggen over de mate waarin ze zeker zijn van hun pensioen. En dat ook van tevoren duidelijk is wat er nu in goede situaties, goede omstandigheden gebeurd en wat er in slechte omstandigheden gebeurt. Dus dat op zich zijn al hele verbeteringen. Maar of we daarmee alle problemen in één keer hebben getackeld, dat geloof ik niet.”

Veel onduidelijkheid bij pensioenfondsen

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat 36% van de huishoudens niet weet of hij voldoende pensioen heeft opgebouwd als hij/zij met pensioen gaat. Bij personen tot 40 jaar is dit bijna de helft die dit niet weet, bij de 50 tot 65-jarigen is dit 30 procent die het niet weet.

Rene van de KieftRené van de Kieft, o.a. bestuurslid ABP en PME, is als dagvoorzitter verbonden aan het Pensioen Forum. Hij is van mening dat pensioen op zichzelf al heel erg ingewikkeld is. Stap 1 zou moeten zijn dat we allereerst toch het huidige pensioenstelsel weer lekker vlot laten draaien. En dat iedereen daar weer vertrouwen in heeft: “Als je praat over het nieuwe pensioencontract, dan denk ik dat veel pensioenfondsen nog niet scherp op het vizier hebben wat nou de consequenties zijn, ook voor de deelnemers. Laat staan dat ze daar over gesproken hebben. Er is een enorm gat tussen al die ingewikkelde wetgeving en wat de individuele deelnemer begrijpt. En die kloof hebben we nog absoluut niet overbrugd. Dus ik denk dat we met elkaar nog veel scherper moeten krijgen wat de consequenties zijn en ook niet afwachten tot de wetgeving op dat punt afgerond is, maar gewoon maar eens een verkenning uitvoeren en proberen het met elkaar te begrijpen in gewone mensentaal. En dan het contact met de deelnemer weer zoeken.”

Het Pensioen ForumPensioen Forum 2013
Kortom, voldoende vraagstukken die op dit moment een cruciale rol spelen in de pensioensector en aan bod komen tijdens het Pensioen Forum op 1 en 2 oktober. Het complete programma, meer dan 55 topsprekers en pensioenexperts zijn terug te vinden op www.euroforum.nl/pensioenforum. Voor dit congres geldt een speciale actie voor pensioenfondsen: 2e persoon gratis.

  • Meer dan 55 topsprekers en pensioenexperts
  • Uniek preseminar: Solidariteit en Houdbaarheid
  • Het Nieuwe Pensioencontract en de toekomst van het pensioenstelsel
  • Dag 2: keuze uit 4 specifieke pensioenstromingen
  • Veel praktijkcases verteld door én voor pensioenfondsen
  • Ruim 200 bestuurders en experts aanwezig
  • Ruim 55 pensioenfondsen vertegenwoordigd

Meer informatie over het 2-daagse programma, alle sprekers, de pensioenfondsen die aanwezig zijn en inschrijvingsmogelijkheden vindt u op de website van het Pensioen Forum.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *