‘Vroeg Eropaf!’ werpt in Amsterdam zijn vruchten af

“Vroegsignalering bespaart ellende en veel geld”

Op 10 juni vindt in Amsterdam het Krediet Beheer Event 2015 plaats. BKR en de gemeente Amsterdam doen daar de aanpak ‘Vroeg eropaf’ uit de doeken. Peter Hofman (manager Operations bij BKR) en Jeroen Rous (adviseur wonen van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties) lichten een tipje van de sluier op.

Hoe zal de betalingsproblematiek zich de komende jaren gaan ontwikkelen?

Hofman: “Uit de BKR Krediet- en Hypotheekbarometer blijkt dat de betalingsproblematiek de afgelopen jaren flink is toegenomen. We verwachten dat die stijging de komende jaren doorzet, maar wellicht wat afvlakt.”

Waar heeft de markt behoefte aan?

Hofman: “De nadruk verschuift van het helpen van mensen die in de financiële problemen zitten naar ‘vroegsignalering’: het zo vroeg mogelijk in beeld brengen van mensen met financiële problemen, zodat de problemen beperkt blijven.”

Op welke manier en met welke oplossing(en) spelen jullie hierop in?

Hofman: “Door mee te werken aan projecten als Vroeg Eropaf zoals in Amsterdam en door het initiatief te nemen voor het opzetten van een Vindplaats van Schulden. Momenteel starten we daarvoor de eerste pilots op met gemeenten, woningcorporaties, zorgverzekeraars en energiebedrijven. In deze pilots maken we voor de deelnemende gemeenten de omvang van de schuldenproblematiek inzichtelijk.”

Vroeg Eropaf is een initiatief van verschillende Amsterdamse partijen. Jeroen Rous, adviseur wonen van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, is nauw bij het project betrokken.

Wat is het doel van Vroeg Eropaf?

Rous: “We proberen te voorkomen dat mensen die schulden hebben nog dieper in de schulden belanden. Daartoe werken de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse woningcorporaties en de maatschappelijke dienstverlening intensief samen. We zorgen ervoor dat we al in een vroeg stadium weten dat iemand problemen heeft en komen in actie voordat de problemen hem boven het hoofd groeien.”

Hoe signaleer je dat iemand problemen heeft?

Rous: “Een huurachterstand is een goede indicator. Bij een betalingsachterstand gaat de corporatie in gesprek met de huurder. Lukt dat niet, dan gaat een maatschappelijk werker er letterlijk vroeg op af. Hij praat met de huurder om hem te bewegen te betalen, maar ook om te kijken wat er nodig is, bijvoorbeeld schuldhulpverlening of een budgetcoach.”

Welke indicatoren zijn er nog meer?

Rous: “Een achterstand bij het betalen van de zorgpremie of de energierekening. Alleen al van de zorgverzekeraar ontvangen we maandelijks ruim duizend meldingen van mensen met een achterstand. Om snel zicht te hebben op financiële problemen werken we samen met zorgverzekeraars, de energiebedrijven en de Amsterdamse belastingdienst.”

Bezoek je iedereen die een achterstand heeft?

Rous: “Nee, dat is ondoenlijk. Daarom hebben wij BKR ingeschakeld. Wij sturen een bestand naar hen op en vragen: wie heeft het dringendst onze hulp nodig? Wij krijgen het bestand gerangschikt naar urgentie terug.”

Het project is nu een jaar bezig. Wat heeft het opgeleverd?

Rous: “Op de eerste plaats grote tevredenheid. In plaats van mensen met een betalingsachterstand te straffen bieden wij hun hulp. Dat stellen ze vaak erg op prijs. Nog altijd denken veel mensen dat je iemand pas kunt helpen als hij zelf aan de bel trekt. Dat klopt niet.”

Een proactieve aanpak dus. Werkt hij ook?

Rous: “Ja, in meerdere opzichten. Allereerst omdat mensen blij zijn dat wij hulp bieden voordat de problemen niet meer te overzien zijn. Ten tweede: omdat de investering rendeert. Uit onderzoek blijkt dat elke euro die we in deze aanpak steken twee euro oplevert. Ten derde: omdat door deze aanpak het aantal uithuiszettingen daalt. Dat is niet alleen prettig voor de huurder, maar ook voor de corporaties. Een traject bij ‘Vroeg Eropaf!’ kost de gemeente en de corporaties 650 euro, terwijl de kosten voor een ontruiming al gauw 5000 tot 6000 euro bedragen. Overigens is de financiële kant niet het belangrijkste aspect. We willen de klant helpen. Dat is onze maatschappelijke taak.”


Het Kredietbeheer Event 2015 is hét unieke ontmoetingspunt voor banken, hypotheekverstrekkers, energiemaatschappijen, woningcorporaties, verzekeringsmaatschappijen, leasebedrijven, gemeenten, waterbedrijven, telecombedrijven en andere aanbieders.

Over hoevenaarsr

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *