Hans Kursten: ‘Op basis van feiten en een zakelijke benadering kun je duurzame energie een succes maken’

Interview met Hans Kursten (procesmanager P2 en hoofddocent van de opleidingen Duurzame Energieprojecten en Energiemanagement) over de transitie van fossiele naar duurzame energie en nieuwe ontwikkelingen op energiegebied.


Van fossiele naar duurzame energie

Wat er nog nodig is voor de transitie van fossiele energie naar duurzame energie is op de eerste plaats een consistent beleid van de overheid. Zowel op rijks-, provinciaal- als gemeentelijk niveau, maar ook van bedrijven en burgers. Zij moeten richting geven aan een eigen ambitie op dat gebied. Ten tweede is een goed draagvlak essentieel voor duurzame energie. Bij windenergie, zonne-energie maar ook bio-energie, is het draagvlak van groot belang zowel bij de omgeving als bij de eindgebruiker. En als derde gaat het om een gezonde business case.
We gaan alle drie de aspecten behandelen tijdens beide opleidingen. De overheidsrandvoorwaarden, ofwel het beleid op dat gebied omdat dat heel bepalend is voor de investeringen die je zelf kunt doen. Draagvlak ook, hoe reageert de omgeving, met welke factoren moet je rekening houden en de derde is een gezonde business case, dus we rekenen een aantal business cases door voor verschillende technieken.
Op deze manier krijgt de cursist een goed beeld van wat er voor nodig is om een duurzaam energieproject te realiseren. We proberen het vooral een hands-on opleiding te laten zijn. We proberen aan de hand van de eigen business case, die je kunt uitwerken, maar ook door het inbrengen van je eigen case en voorbeelden de opleiding niet alleen levendig te maken, maar ook zo interessant mogelijk te maken.

Nieuwe ontwikkelingen op energiegebied

De nieuwe technieken zijn met name technieken richting opslag en opslagsystemen. Het tweede is techniek op het gebied om energie te sturen. Vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Het is namelijk zo dat de toepassing voor duurzame energie met name beter wordt als die beter is afgestemd op het verbruik. Het voordeel van duurzame energie is dat die gratis is. In ieder geval wind en zon waait en schijnt wanneer het hun uitkomt, het nadeel daarvan is dat het niet te voorspellen is of minder goed te voorspellen is, dat het ook de inzet waarheid van die bronnen ook minder gunstig is.

Wat er gaat veranderen de komende jaren, afgezien van het feit dat het heel lastig te voorspellen is, is dat we in ieder geval een ruime verdubbeling zullen zien van de productie van duurzame energie. Die is op dit moment ongeveer vier procent en die zal groeien naar zo’n tien procent op het gebied van elektriciteit. Daar komt warmte nog bij en wat we zullen zien is dat het ook veel meer bottom-up wordt georganiseerd, dus de eindgebruiker zelf krijgt steeds meer mogelijkheden om zelf op te wekken, daar zelf een rol in te spelen en ook veel beter zijn vraag en het aanbod van duurzame energie op elkaar af te stemmen.

Nieuwe blik op het energielandschap

Het belangrijkste wat cursisten gedurende de opleidingen leren, is dat ze de beelden vanuit de buitenwereld, ofwel alles wat in de kranten staat, kunt scheiden van de feiten. Dat je op basis van feiten en een zakelijke benadering, duurzame energie tot een succes kunt maken. Dit is belangrijk omdat als je een case bouwt op basis van meningen in plaats van feiten, je nooit een succesvolle business zult kunnen realiseren. In de opleiding proberen we dat vooral aan de hand van succesvolle voorbeelden te illustreren waar je op moet letten, wat de belangrijkste elementen zijn die je in je eigen project moet meenemen en hoe je die kunt verwerken. Zowel naar je directie toe om steun te krijgen voor je project, maar ook naar je omgeving toe om te kunnen laten zien dat je er niet alleen er serieus mee bezig bent, maar dat het ook iets is wat maatschappelijk relevant is en past bij de omgeving waarin je opereert.


Hans Kursten is docent van de opleidingen Energiemanagement en Duurzame Energieprojecten.

Energiemanagement

Of u nu een nieuwkomer bent of graag uw kennis wilt actualiseren, deze 5-daagse opleiding geeft u de kennis en inzichten die u nodig heeft om uw functie te optimaliseren. Een unieke mogelijkheid om te beschikken over concrete en actuele vakkennis op het gebied van beleid, strategie, markt, innovatie en (nieuwe) business mogelijkheden. Én u weet succesvol in te spelen op de complexe ontwikkelingen in de Nederlandse en internationale energiemarkt.

Kijk voor meer informatie op www.euroforum.nl/energiemanagement.

Duurzame Energieprojecten

U hoort alle ins en outs over de duurzame energiemarkt; over technologie en beleid, maar ook over de haalbaarheid van uw project en het creëren van draagvlak. Daarnaast kunt u middels de keuzemodules Warmte, Zon, Wind en Bio uw kennis verdiepen. Onmisbaar om als gesprekspartner met alle partijen aan tafel te gaan en zo samen de gestelde doelstellingen te halen!

Kijk voor meer informatie over deze opleiding op www.euroforum.nl/duurzameprojecten.

Over marieke

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *