Wat maakt jou een goede Business Controller?

In het programma van de opleiding Business Controller nemen we je mee in de verschillende leerdoelen. Maar wat houden deze leerdoelen nu exact in? En hoe helpt deze opleiding je verder in het beter vervullen van je rol als Business Controller?

Daar geeft onze hoofddocent Drs. Gert van den Burg RC hieronder uitgebreid antwoord op. Vervolgens deelt Marjon Walvoort als oud deelneemster hoe zij deze opleiding zelf heeft ervaren.

Je leert hoe je het management ondersteunt bij de planning en uitvoering van de organisatiestrategie, door advies te geven over risico’s en kansen en te komen met verbetervoorstellen.

Hoe breng je zo optimaal mogelijk dit advies over naar het management?

Het gaat om een mix van inhoudelijke kennis en vaardigheden, maar ook hoe de mensen aan wie je rapporteert in elkaar zitten. Het helpt dan zelf het initiatief te nemen om management en directie te vragen waar ze tegenaan lopen en wat ze nodig hebben. Met deze kennis kun je een boodschap op maat formuleren, zodat ze er echt mee aan de slag gaan.

Je leert je soft skills herkennen en ontwikkelen, zodat je deze nog effectiever kunt inzetten om je invloed te vergroten.

Waarom zijn deze skills zo belangrijk?

Van business controllers wordt verwacht dat ze zich steeds meer ontwikkelen tot ‘challenger’ van directie en management en verlengstuk van de CFO als strategisch business partner. In veel basis controllersopleidingen ligt nog steeds de nadruk op de vaktechnische inhoud. Daarmee kun je een goede analyse maken of rapporten opstellen. Maar je moet ook jouw verhaal effectief overbrengen aan degene waarvoor het bedoeld is. Hoe maak je echt contact met een manager? En hoe zorg je ervoor dat jouw advies wordt overgenomen? Dan is beïnvloedingskracht belangrijk. Daarom vinden wij de ontwikkeling van soft skills heel belangrijk en behandelen we deze integraal in de opleiding.

Je leert hoe je verrassende analyses en forecasts maakt en presenteert om het management optimaal te adviseren.

Wat is volgens jou onmisbaar hierbij?

Inzicht in de strategie van de organisatie en wat daarvan terecht komt in de uitvoering. En ook kennis van de business. Dat is de basis. Een goede business controller is in staat om op basis van deze kennis analyses te maken die het management verrassen en helpen om betere beslissingen te nemen. Tijdens de verkorte opleiding Business Controller nemen we je mee in dit proces. Zo ben je na de opleiding in staat om zelf verrassende analyses en forecasts te maken voor je organisatie.

Je leert hoe je aan de hand van praktische handvatten digitalisering effectief kunt inzetten in je organisatie en hoe je hierbij als business controller van toegevoegde waarde bent en blijft.

Hoe helpt deze opleiding bij het praktisch en effectief inzetten van digitalisering in je rol?

We gaan vooral in op de vraag hoe je de gewenste management-informatie tot stand brengt. Wat heb je daarvoor nodig aan infrastructuur en informatiemanagement? Wat is daarin de rol van IT en wat de rol van business control? En hoe zorg je dat deze samenwerking vlot verloopt? Daar helpen we jou mee. We geven een praktijkvoorbeeld van Basic-fit. Zij gingen van een eenvoudige basis naar een slimme manier van het gebruikmaken van digitalisering.

Je leert hoe je de aanjager wordt van veranderingen, een veranderstrategie succesvol maakt en implementeert om verbeteringen te realiseren.

Wanneer ben je een goede veranderaar als business controller?

Bij veranderingen is het belangrijk zowel de boven- als de onderstroom te begrijpen. De bovenstroom gaat in op tastbare, vaak ook meetbare zaken. Dit zijn bijvoorbeeld resultaten en observeerbaar gedrag. Bij de onderstroom gaat het om ontastbare, vaak wel voelbare zaken. Het gaat dan bijvoorbeeld over individuele waarden en de dynamiek tussen managers en directieleden. Daar je vingers achter krijgen is voor veel business controllers lastig.

Tot slot, wanneer ben je onderscheidend als business controller?

Uiteindelijk is de business controller die echt contact maakt met de business en management en hen helpt de juiste beslissingen te nemen, de controller die het verschil maakt.

Drs. G. (Gert) van den Burg RC
Bedrijfseconoom, registercontroller en gecertificeerde coach. Hij coacht, traint en adviseert CFO’s en business controllers, vanuit CFO Consult en CFO College. Organisaties waarvoor Gert als coach en adviseur heeft gewerkt, zijn onder andere: Translink, Shimano, Gemeente Roosendaal, Vopak en LOI.

Oud deelneemster Marjon vertelt haar ervaring over de verkorte opleiding Business Controller:

“Ik ging deze opleiding heel open in. Mijn verwachtingen waren: een beter en volledig beeld vormen over specifieke werksituaties en die goed weergeven in presentaties en vertalingen naar cijfers voor het MT. Ik wilde graag leren hoe ik de slag kon maken van alleen maar cijfermatig denken naar meer het volledige plaatje van het bedrijf bekijken en daarna presenteren in rapportages en toelichten in analyses, zowel schriftelijk als mondeling.

Als ik terugkijk naar de opleiding heb ik een zeer waardevolle opleiding gevolgd die me veel heeft geleerd op het gebied van inzicht en de vertaalslag van cijfers naar meedenken in de organisatie op een breed vlak.” Marjon Walvoort, Finance Manager, Phoenix Mecano B.V. / Special Measuring Systems B.V.

Opleiding Business Controller

Deze opleiding versterkt jouw kennis en vaardigheden om als controller een echte business partner te worden. Op een compacte en interactieve manier leer je wat hiervoor nodig is. Je leert wat je daar zelf aan kunt doen maar ook hoe je organisatie je daarbij kan helpen. Meer informatie?

Bekijk de opleiding

Over admin

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *