Zijn de toetsingen van DNB voor kandidaat bestuurders te streng, leggen we de lat te hoog?

Rebecca Wortman

Saskia Braakman

Door Rebecca Wortman en Saskia Braakman, beide Toezichthouder Pensioenfondsen DNB

Beleidsregel geschiktheid
Sinds 2011 toetst DNB kandidaat bestuurders op basis van de beleidsregel geschiktheid. De beleidsregel hanteert als uitgangspunten dat het bestuur zich vergewist van de geschiktheid van haar beleidsbepalers en dient de toezichthouder hiervan te overtuigen. En de toezichthouder heeft ingevolge de wet een eigen verantwoordelijkheid om de geschiktheid van beleidsbepalers te toetsen.

Voordat een bestuur kan starten met de werving van een kandidaat bestuurder, stelt het bestuur een functieprofiel op. Het opstellen van een profiel vereist een reflectie van het bestuur op haar eigen functioneren, waarbij vragen als ‘op welke onderdelen willen we versterking in de deskundigheid?’ en ‘welke competenties heeft het bestuur nu en in de toekomst nodig om de uitdagingen het hoofd te bieden?’ Geschiktheid van bestuurders start bij een profiel op een voldoende hoog niveau en gespecificeerd naar de aard en omvang van het fonds en de vacature.

Een complicerende factor is dat pensioenfondsbestuurders worden voorgedragen door werkgever- en werknemersorganisaties. Deze organisaties dienen dan ook goed op de hoogte te zijn van actuele uitdagingen en die van de nabije toekomst van het bestuur, om op die manier te kunnen zoeken naar een geschikte kandidaat. De organisaties hanteren daarbij het profiel als uitgangspunt. Om de continuïteit en kwaliteit te waarborgen kan samenwerking tussen bestuur en de organisaties, maar ook organisaties onderling behulpzaam zijn in het vinden van een geschikte kandidaat.

Inwerktrajecten verbetered
Steeds vaker hoort DNB van kandidaat bestuurders op welke manier zij zijn voorbereid op hun toekomstige taak; gesprekken met huidige bestuurders, introductiesessies bij uitvoerders, meelopen met bestuursvergaderingen en aanwezig zijn op seminars, masterclasses ect. Besturen worden daarmee ook in staat gesteld zich een oordeel te vormen over de kandidaat. Ook de vastlegging van deze inwerktrajecten voor kandidaat bestuurders is verbeterd en zijn integraal onderdeel van het deskundigheidsplan van het bestuur. Besturen rapporteren jaarlijks aan het verantwoordingsorgaan en de deelnemers over de manier waarop zij hun deskundigheid op peil houden en zorgen voor continuïteit in het bestuur.

Wij zien dat de sector zich steeds meer bewust is van de toegenomen complexiteit van pensioenfonds en eisen die daarmee gesteld worden aan bestuurders. Er is ruimte voor verbetering en we verwachten dat bestuurders de invoering van de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen aangrijpen om de geschiktheid en effectiviteit van het totale bestuur verder te versterken.


Meer weten over hoe DNB beoordeelt of een bestuurder geschikt is?
Tijdens het Pensioen Forum gaan Rebecca Wortman en Saskia Braakman verder in op de vraag “Toets bestuurder: DNB of bestuur verantwoordelijk?“. Op de website van het Pensioen Forum vindt u meer informatie over deze lezing en het programma

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *