Update over Arbeidsrecht en de Wet werk en zekerheid (WWZ)

Irene Luijt, advocaat bij Marxman Advocaten en docent van de Verkorte opleiding voor de Bedrijfsjurist, deelt met ons een update over Arbeidsrecht en de Wet werk en zekerheid (WWZ). Ze vertelt meer over de arbeidsrechtelijke bedenktermijn, het samenstellen van een onderbouwd dossier en de afschaffing van de VAR.

De invoering van de WWZ

Het is alweer ruim een jaar geleden dat de WWZ werd ingevoerd. Een invoering die veel wijzigingen meebracht voor flexibele arbeidsrelaties, het ontslagrecht en de (on-) mogelijkheden bij een reorganisatie.

Wanneer gaat de arbeidsrechtelijke bedenktermijn precies in?

Sinds 1 juli 2015 geldt voor de werknemer een wettelijke bedenktermijn wanneer hij een vaststellingsovereenkomst tekent waardoor zijn arbeidsovereenkomst eindigt. De werknemer heeft dan 14 dagen de tijd om toch van de vaststellingsovereenkomst af te zien. Het aanvangen van deze 14-dagentermijn is gekoppeld aan het tot stand komen van de vaststellingsovereenkomst.

In de praktijk kan het echter voorkomen dat er een periode ligt tussen de verstrekking van de vaststellingsovereenkomst door de werkgever en de ondertekening daarvan door de werknemer. De wettelijke bedenktermijn treedt dan dus pas later in, namelijk bij ondertekening door de werknemer. De werkgever verkeert langer dan nodig in onzekerheid. Praktische tips hoe u onnodige verlenging of gebruikmaking van de wettelijke bedenktermijn kunt voorkomen? Het komt uitgebreid aan bod tijdens de Verkorte opleiding voor de Bedrijfsjurist.

Hoe komt u effectief tot een voldoende onderbouwd dossier?

Een voldoende onderbouwd dossier is onder de WWZ nog belangrijker geworden om uiteindelijk te komen tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met bijvoorbeeld een disfunctionerende werknemer. Als het disfunctioneren onvoldoende uit het personeelsdossier blijkt of als de werkgever de werknemer geen verbetertraject heeft aangeboden, dan is het lastig om de arbeidsovereenkomst met deze werknemer te beëindigen. Als uiteindelijk wel kan worden beëindigd omdat inmiddels sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie, is vaak een billijke vergoeding verschuldigd. Hoe komt u effectief tot een voldoende onderbouwd dossier? Belangrijk is schriftelijke vastlegging – het uitsluitend mondeling aanspreken leidt vaak tot bewijsproblemen – evenals effectieve ondersteuning aan de werknemer in het kader van het verbetertraject. Klinkt dit als een open deur? De praktijk laat vaak wat anders zien.

Afschaffing VAR: praktische gevolgen voor uw bedrijf?

Dat de VAR per 1 mei 2016 is afgeschaft is inmiddels bekend. Maar wat zijn de praktische gevolgen voor uw bedrijf en voor de relatie met zzp’ers? Kunnen de huidige afspraken met zzp’ers blijven bestaan of, zijn er aanpassingen nodig? Mag de zzp’er de telefoon, laptop en/of het gereedschap van uw bedrijf blijven gebruiken?

Vanaf 1 mei 2016 moet er gewerkt worden met modelovereenkomsten. Het voordeel van een modelovereenkomst die door de Belastingdienst is opgesteld of goedgekeurd, is dat de opdrachtgever vooraf zekerheid heeft dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Wees hierbij wel gewaarschuwd: de feitelijke uitvoering moet dan wel volgens de tekst van de overeenkomst gebeuren. Bij deze feitelijke uitvoering hecht de Belastingdienst belang aan bepaalde indicatoren. Werkt de zzp’er ook voor andere opdrachtgevers? Kan hij zich vrij laten vervangen? Maakt hij geen gebruik van hulpmiddelen en/of materialen van de opdrachtgever? Deze indicatoren wijzen alle niet richting een dienstverband. Maar als sprake is van de spiegelbeeldige situatie, dan juist wel.

Arbeidsrecht is een dynamisch werkterrein

Duidelijk mag zijn dat het arbeidsrecht een dynamisch en omvangrijk werkterrein is. Wijzigingen en ontwikkelingen vragen om zorgvuldig handelen en scherpe aandacht van uw organisatie. Vergroot uw vaardigheden én kennis op het gebied van het arbeidsrecht. Zodat u het op de juiste wijze binnen uw eigen organisatie kunt toepassen.

Volledig up-to-date

Tijdens de Verkorte opleiding voor de Bedrijfsjurist vertelt Irene Luijt u tijdens de module Arbeidsrecht nog meer over deze wet. Zo komt  de invulling van de ontslaggronden aan bod, evenals veel uitspraken die u extra handvatten bieden over hoe u met het gewijzigde arbeidsrecht kunt omgaan in de praktijk. Ook gaat zij  in op de (on)mogelijkheden bij het sluiten van een Sociaal Plan en komen de perikelen rondom een zieke werknemer  aan bod.

Schrijf u snel in voor de Verkorte opleiding voor de Bedrijfsjurist en u bent weer volledig up-to-date.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

‘Bedrijfsjurist: marathonloper wordt sprinter’

Als de wereld verandert, moet het recht mee – en dus ook de bedrijfsjurist. Anton-Pieter …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *