Pensioen veranderen ja, maar niet te rigoureus en wel snel

Jan Berghuis is voorzitter van het pensioenfonds in de Metaal en Techniek. In aanloop naar het Pensioenevent 2016 vroegen we zijn visie op de pensioendiscussie. “De sector snakt naar rust. Natuurlijk moeten we veranderen, maar niet te rigoureus en wel snel!” “Er is al jaren heel veel discussie,” zegt Berghuis, “Al die debatten zorgen voor wantrouwen onder deelnemers en werkgevers. De vraag ‘hoe toekomstbestendig is mijn pensioenregeling’ maakt onzeker. Het wordt tijd dat er een zekere rust terugkeert in de sector.”


Er gebeurt ook veel in de wereld en op de financiële markt. Daar moet je toch zorgvuldig naar kijken?

“Het is heel goed in de spiegel te kijken en je af te vragen of je pensioenregeling nog toekomstbestendig is,” aldus Berghuis, “Maar daar doen we al wel heel lang over. Ondertussen daalt het vertrouwen in pensioenfondsen, is de discussie onbegrijpelijk complex, en worden er fikse kortingen doorgevoerd.”
“De mensen voor wie we de pensioenen regelen, moeten begrijpen waar we mee bezig zijn. Dat is een grote uitdaging: naar onze deelnemers communiceren waar ze aan toe zijn. Slecht nieuws helder communiceren hoort daar ook bij.” En het moet tijdig, ziet Berghuis. “Geef mensen de gelegenheid om bij te sparen voor hun pensioenvoorziening, als ze daar geld voor hebben. Verder kan de dienstverlening van pensioenfondsen verbeteren. We willen ook graag meedenken als iets belangrijks in het leven van mensen verandert, bijvoorbeeld bij een echtscheiding.”
“Deelnemers van het Pensioenfonds Metaal en Techniek verdienen een modaal inkomen. Ze hebben niet zo veel carrière-ontwikkeling. En hun inkomens geven weinig speling om extra voorzieningen te treffen. Als er een keer geld over is doen ze liever wat voor de kinderen.”

Wat verwacht u van de politiek?
“Dat ze rust creëren! Ik heb sinds 2002 al vijf stelselherzieningen meegemaakt en talloze discussies over herzieningen. Het zou goed zijn als men échte afspraken en regels maakt die leiden tot een jaar of tien rust – zodat we niet in jaar in jaar uit onzekerheid moeten communiceren. Dan weten pensioenfondsen en deelnemers waar ze aan toe zijn.”

En de stelselwijziging waar nu over wordt gedacht?
“Die gaat de economie niet veranderen. De rente is laag en zal dat blijven. Een lage rente heeft consequenties voor uitkeringen van gepensioneerden en de opbouw van premie-betalers. Ik zie niet in hoe 4C of 1B bijdraagt aan rust op die discussie van wel of niet korten. Als je de koopkracht van gepensioneerden wilt verhogen, moet je of iets doen aan rekenregels, of de AOW verhogen.”

Dus u rekent op soepelere regels?
“Het is een kwestie van vertrouwen in de toekomst: Waarom zou je de verplichtingen berekenen op basis van de lage rente zoals die nu is? Fondsen moeten zichzelf niet rijk rekenen, maar dan ben je wel een heel erge pessimist.”

Gaat dat het vertrouwen terugbrengen?
“Het wantrouwen komt door kortingen. Ik weet niet of het omgekeerde ook werkt: dat het vertrouwen terugkomt bij meer zekerheid en minder indexeren. De belangrijkste les uit het verleden moet zijn dat we meer kunnen doen in de dienstverlening. En goede communicatie.”

Hoe geeft PMT de communicatie met de deelnemers nu vorm?
“Bij de communicatie gaat het om drie hoofdgroepen,” zegt Berghuis “Werkgevers betalen een belangrijk deel van de premie, bij PMT bijna 60%. Werknemers betalen premie en bouwen pensioen op, en de derde groep zijn de gepensioneerden. Het is goed om de groepen te benoemen, en uit te zoeken wat ze op welk moment nodig hebben. Bij PMT wordt alles gedigitaliseerd, ook die profielen. We willen communicatie op maat.”
“Daarnaast is de inzet van consulenten succesvol, aldus Berghuis. “Zij kunnen persoonlijk naar mensen toe oplossingen bieden. En we organiseren al tien jaar structurele bijeenkomsten van gepensioneerden. Ieder jaar trekken die tienduizenden deelnemers. Dat is veel, op de honderdduizend gepensioneerden die we hebben. Ik vind het heel belangrijk dat zowel werkgevers als werknemers ons zien als onderdeel van de sector. We zijn van en voor de metaal.”

Over de auteur
Sybren Visser (1974) is een onafhankelijk redacteur/interviewer. Hij werkt als freelance redacteur onder andere voor BNR Nieuwsradio en congresorganisaties. Sybren heeft zijn Master in Communicatiewetenschappen behaald bij de Universiteit van Utrecht.

Over Sybren Visser

Sybren Visser (1974) is een onafhankelijk redacteur/interviewer. Hij werkt als freelance redacteur onder andere voor BNR Nieuwsradio en congresorganisaties. Sybren heeft zijn Master in Communicatiewetenschappen behaald bij de Universiteit van Utrecht.

Bekijk ook

Alle vormen van betalen geregeld op één plek

De manier waarop we betalen verandert continu. Op dit moment zijn twee op de tien …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *