De energiemarkt in 2020: “Het brede maatschappelijk belang zal leidend worden”

Er zijn ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen bepaald waardoor denoodzaak om deze duurzame energieprojecten succesvol te laten verlopen hoog is. Maar hoe ga je daar mee om? Wat is er nodig om deze projecten tot een succes te maken?

In aanloop naar de opleiding Duurzame Energieprojecten interviewden wij Teus van Eck. Met welke technieken en ontwikkelingen moeten we de komende jaren rekening houden? En hoe zit de energiemarkt eruit in 2020?

“We gaan enorme verschuivingen krijgen. Steeds belangrijker worden lokale regisseurs, coöperaties en individuele onafhankelijkheid. Het brede maatschappelijk belang zal leidend worden.”

Wat zijn de populairste duurzame energiebronnen in Nederland, en wat zijn de belangrijkste kenmerken?

De belangrijkste duurzame energiebronnen lijken momenteel elektriciteitsproductie met wind, zon en biomassa. Zon en wind hebben het praktische probleem van beperkte beschikbaarheid en worden pas echt heel interessant als de opslag van elektriciteit en vraagsturing technisch en economisch haalbaar wordt. Voorlopig zijn ze nog wel inpasbaar in het totale elektriciteitssysteem mits er niet teveel uit Duitsland komt. Wel blijven zon en wind duur zolang we de milieueffecten niet in de prijs meenemen. Helaas denkt de grote meerderheid van de totale maatschappij nog steeds in ouderwetse economie. Met biomassa is het probleem dat voedselvoorziening en vergroenen van de “chemische industrie” prioriteit moeten hebben waardoor de beschikbaarheid voor energie op langere termijn waarschijnlijk heel beperkt wordt. Waar we op de korte termijn het meeste potentieel hebben zijn energiebesparing en duurzame warmte. Dit wordt nog steeds onderschat.

Met welke nieuwe technieken/ontwikkelingen moeten we de komende jaren rekening houden binnen de energiesector?

Uiteindelijk willen we waar mogelijk zaken lokaal oplossen. Dit niet alleen vanwege het klimaat maar ook om minder afhankelijk te worden van ´ onbetrouwbare leveranciers”, grote technische internationale infrastructuur die kwetsbaar is, het opraken van het Nederlandse gas etc.

Ontwikkelingen die waarschijnlijk gaan doorzetten zijn:

 • Groot en kleinschalige opslag van elektriciteit, warmte en koeling.
 • Ontkoppeling van vraag en aanbod.
 • Biomassa gaat de chemie volledig vergroenen.
 • Bij apparaten, installaties en gebouwen worden recycling, minimaal energieverbruik en verduurzaming leidend bij ontwerp en gebruik.
 • Omzetting van duurzame elektriciteit in waterstof.
 • We gaan alleen energie gebruiken op plaatsen waar het echt nodig is. Je verwarmt bijv. niet een elke ruimte maar zorgt er voor dat alleen de menselijke lichamen worden verwarmd. Dit kan nog voor veel meer toepassingen gaan spelen en vraagt om nieuwe technische doorbraken.

Als we u op 1 maart 2020 opnieuw tegenkomen, hoe ziet de energiemarkt er dan uit volgens u?

We gaan enorme verschuivingen krijgen. Steeds belangrijker worden lokale regisseurs, coöperaties en individuele onafhankelijkheid. Er blijft wel grootschalige internationale infrastructuur voor elektriciteit om regionale overschotten aan duurzame elektriciteit uit te wisselen. Dit al dan niet in combinatie van grootschalige productie, opslag en transport van waterstof. Of dit vrije markt bedrijven blijven is nog maar de vraag. Het brede maatschappelijk belang zal leidend worden. Heel moeilijk gaan de grootverbruikers van processtoom en elektriciteit het krijgen. Zij zullen alles op alles zetten om toch fossiele brandstoffen te blijven gebruiken omdat duurzame processtoom en grootschalig elektriciteitsverbruik het voorlopig zowel technisch als economisch moeilijk zullen hebben. Internationaal zal er een enorm spanningsveld ontstaan tussen duurzaamheid en het oude economische denken zonder financiële waardering van de milieueffecten.

Dit leren cursisten van mij tijdens de opleiding Duurzame Energieprojecten:

Dit betreft vooral:

 • Het zichtbaar maken van het enorme aandeel van warmte in de totale energievoorziening en het enorme potentieel aan duurzame warmte.
 • De duurzame warmtebronnen met hun technische, economische, beschikbaarheid en milieukenmerken.
 • Te verwachte ontwikkelingen op het gebied van opslag, vraagsturing en andere nieuwe technieken.
 • De enorme mogelijkheden van energiebesparing.
 • Waarom zal duurzame warmte het in veel situaties gaan winnen van all electric?
 • Het integrale denken in ontwerp, bouw en beheer van gebouwen, installaties en apparatuur inclusief kwaliteitsborging.
 • Positieve en negatieve effecten van regulering en subsidies.
 • Waarom gaat duurzaamheid het winnen van mooie keukens, badkamers en auto’s?
 • De verdere onderbouwing van de onder 1 t/m 3 genoemde punten.

Bekijk het programma

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *