Aanleg en installatie van warmte & opslagcapaciteit is een complexe vraagstelling voor de financiers

In 2013 bedroegenING logo de inkomsten van de Nederlandse Staat uit aardgas meer dan € 15mld, dat was zo’n € 900,- per hoofd van de bevolking. Over de periode 2003 – 2004 was dit jaarlijks tussen de 5 % en 10 % van de totale Rijksinkomsten van de Nederlandse Staat. Sinds 1960 heeft aardgas de Nederlandse Staat al meer dan € 265 mld opgeleverd Bron: EBN, 2014


Integratie van warmte

Warmte: ja dat is prettig om te hebben, thuis, op kantoor, in de auto. Nederland is verslingerd geraakt aan aardgas en de omzetting van aardgas naar warmte, voor koken, centrales. De beschikbaarheid, stabiele kostprijs en inkomsten in onze nationale begroting, ruim EUR 15mld op jaarbasis zijn volledig geïntegreerd geraakt in onze samenleving.

Onderdeel van de samenleving

Energie is onderdeel van de samenleving, het is van en voor iedereen. De samenleving verandert en wat ook verandert is hoe wij tegen energie aankijken. Emissie was niet zo belangrijk totdat de samenleving ontdekte wat emissie betekent, afhankelijkheid betekent en ook de kostprijs voor afnemers, prijsstabiliteit, beschikbaarheid en inkomsten voor de staat, per jaar € 33 mld (aardgas € 15mld, accijns energie en milieu € 18mld) op een begroting van ~€ 250mld. Energie is een volledig geïntegreerd onderdeel geworden van ons systeem van samenleven op het gebied van (1) economie, (2) sociale samenleving en (3) milieu.

Transitie van systemen

Transities van gas naar directe warmtelevering raakt het huidige systeem van onze samenleving. Het is niet de vraag of er warmte is, of gebruikers er op kunnen worden aangesloten, of het beter is dan gas naar warmte of gas naar elektriciteit. Het is een transitie van het ene systeem naar het andere systeem, dat is de uitdaging waar wij –u en ik- hier samen voor staan. Zorgvuldigheid bij de transitie van gas naar warmte is de taak waar u allen voor aan de lat staat. U moet het – samen – doen. ING is zich er terdege van bewust dat wij onze bijdrage moeten leveren aan de transitie gas naar warmte. De bijdrage van ING is de inzet van onze expertise op bancair gebied.

Risico’s van installatie

Aanleg en installatie van warmte en opslagcapaciteit is een complexe vraagstelling voor de financiers. Complex in absolute zin vanwege de risico’s gerelateerd aan looptijd – wat gaat er tussentijds allemaal gebeuren met de levering, met de opwekking, met de rente, met de afnemers; edirk jan van swaayn ook complex omdat warmte een relatieve propositie biedt t.o.v. aardgas, isolatie van gebouwen, alternatieve energiedragers. Last-but-not-least, ook complex vanwege de onzekerheid over wetgeving en accijnsdruk. Het is daarom fijn dat vanuit EZ het initiatief is genomen om met een Warmtevisie naar buiten te komen. Het is ook fijn dat de coalitie van de provincie Zuid Holland een akkoord heeft bereikt (2015 – 2019) voor het instellen van een energiefonds van € 100 mln.

Informatie

ING beschikt over de expertise om in dit soort complexe financieringsvraagstukken een passend voorstel te maken, passend bij de verschillende kredietnemers en passend bij de verschillende financieringsbronnen. Door: Dirk Jan van Swaay, directeur Energietransitie en Publiek Private Partnerships ING Bank

Nationaal Warmte Congres

69136-banner-200x200ING is partner van het Nationaal Warmte Congres. Tijdens het Nationaal Warmte Congres krijgt u, door middel van het uitwisselen van ervaringen, kennis en visies, concrete ideeën en handvatten om zelf aan de slag te gaan!
Tijdens dit congres staan de strategische en operationele vraagstukken centraal om de mogelijkheden van warmte optimaal te benutten. Meer informatie vindt u op de website van het Nationaal Warmte Congres.

Bekijk de website!

Over hoevenaarsr

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *