Roelof Potters “We moeten in hoog tempo warmtenetten aanleggen”

“Het aandeel van restwarmtebenutting en duurzame warmte moet in de toekomst aanzienlijk omhoog”. Dat is de visie van Minister Kamp die hij onlangs uitsprak over de toekomst van warmte. Maar hoe gaan we dat als warmtesector realiseren? En hoe ziet de energie-infrastructuur van de toekomst eruit, ealliander logon welke rol speelt warmte hierin? Roelof Potters, General Manager van Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling, geeft hierover zijn visie.

” We weten dat de bestaande gasinfrastructuur op termijn onhoudbaar is, en daar moeten we een alternatief voor creëren ”

Stelling: Third Party Access: open netten voor alle aanbieders zijn op korte termijn mogelijk

 Natuurlijk is deze stelling waar. Immers, de meeste kwesties die je moet oplossen zijn in de wet- en regelgeving voor elektriciteit en gas al geregeld. Maar niet overal is het wenselijk om dit te doen. In kleine netwerken met één bron heeft het weinig tot geen zin en in de grote netwerken is doorgaans ook niet veel overschot aan warmtebronnen om een reële keuze voor klanten te bieden.
Wat we wel kunnen doen is om Open Netten als vertrekpunt te maken voor alle grote warmteclusters in Nederland. Dat zijn o.a. Zuid Holland, de Metropool regio Amsterdam en Midden Brabant. De ontwikkeling van een “backbone” of “warmterotonde” is zeer gebaat bij een Open Net met een marktplaats voor warmtevraag en –aanbod. Als we de juiste maatregelen nemen om het gebruik van gas uit te faseren dan zullen netwerkbeheerders voldoende zekerheden kunnen krijgen om in deze netten te investeren. De aanbieders van duurzame en restwarmte zullen dan graag hun aanbod doen en zo ontstaat er een optimale marktwerking die goed is voor de klanten en die de groei van deze netwerken verder stimuleert.

Stelling: We kunnen in Nederland niet zonder een warmte infrastructuur

 Daar ben ik het mee eens. We weten dat de bestaande gasinfrastructuur op termijn onhoudbaar is, en daar moeten we een alternatief voor creëren. All Electric is op veel plaatsen een prima oplossing. Een klein deel van de woningen kan met biogas verwarmd worden, maar de rest is afhankelijk van warmtenetten. Als we kijken naar de huidige netten, dan vormen die slechts een klein gedeelte van de warmtenetten die we over 10 – 20 jaar zullen hebben. Zoals we ooit, 60 jaar geleden, in hoog tempo de gasnetten in Nederland aangelegd hebben, zo moeten we dat nu doen met de warmtenetten.

Hoe komen we tot een level playing field voor warmte met kansrijke businessmodellen?

 Met de volgende ingrediënten voor het level playing field:
 • Door grote warmtenetwerk clusters te realiseren met gescheiden netwerken en levering.
 • Aansluiten van zoveel mogelijk klein- en grootschalige bronnen (restwarmte en duurzaam).
 • Inrichten van een warmte-handelsplaats.
En de volgende voor kansrijke businessmodellen:
 • Concrete uitfasering van gas in woongebieden en voor alleen ruimteverwarming.
 • Schaalgrootte om de kosten van aanleg te drukken en innovaties maximale kansen te bieden.

Hoe ziet de energie infrastructuur van de toekomst er volgens u uit?

 Water en electronen lijken de winnende energiedragers te worden. Elektriciteit is een blijvertje, maar wordt veel veelzijdiger. De infrastructuur bevat veel slimmigheden zodat elektriciteit elke kant op kan stromen en makkelijk opgeslagen kan worden. Met (warm) water is het niet anders. In verschillende gebieden liggen netten met verschillende temperaturen, gekoppeld met warmtepompen of ketels. Ook warmte kan overal heen stromen wordt gebruikt voor koeling en warm tapwater. Opslag is standaard. Warmte enRoelof Potters elektriciteit is straks gekoppeld met Power2Heat (warmtepomp) systemen en zelfs Heat2Power (bijvoorbeeld op basis van ORC).Gas infrastructuur wordt straks alleen nog gebruikt voor reserve- en pieksystemen en de chemische industrie. Een groot deel van het gas dat er doorheen stroomt is van biogene oorsprong of synthetisch gemaakt.


Nationaal Warmte Congres
69136-banner-200x200

Alliander is partner van het Nationaal Warmte Congres. Tijdens het Nationaal Warmte Congres krijgt u, door middel van het uitwisselen van ervaringen, kennis en visies, concrete ideeën en handvatten om zelf aan de slag te gaan!
Tijdens dit congres staan de strategische en operationele vraagstukken centraal om de mogelijkheden van warmte optimaal te benutten. Meer informatie vindt u op de website van het Nationaal Warmte Congres.

 

Over hoevenaarsr

Bekijk ook

Welke kansen biedt energieopslag in het energiesysteem van de toekomst?

Energieopslag speelt een cruciale rol in het energiesysteem van de toekomst. De vraag naar flexibel …

2 Reacties

 1. Als warmte zo geweldig is, waarom willen dan 60% van de warmteklanten opzeggen?
  Het is een dure monopolie! Vrije keuze ipv warmtemonopolie moet de oplossing zijn.

 2. Kansloos verhaal zonder totale reset en een directe verlaging van 20-30% van de consumentenprijzen en het schrappen van de verplichte huur van apparatuur wat een veel te zwaar middel is voor het beoogde resultaat en compleet zinloos als hetzelfde ‘gevaarlijke’ water ook door de radiatoren stroomt waar je alles aan mag doen.

  Consument wil geen warmte 60% wil het zelfs opzeggen !

  Warmte zijn duurzame leugens ( meeste netten zijn NIET duurzaam door verspilling en mindere isolatie van de huizen ) voor VEEL teveel geld !

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *