Aardwarmte hét alternatief voor gas

Dick JanssenWarmteStad staat aan de vooravond van een unieke oplossing voor het leveren van warmte aan 12.000 huishoudens in Groningen. Woningen in vier woonwijken in Groningen worden in de toekomst niet meer verwarmd door gas, maar door middel van aardwarmte. Uniek is dat deze aardwarmte wordt gewonnen uit diepe geothermie. Nog nergens wordt op deze schaal de bestaande woningvoorraad aangesloten op een geothermiebron.

“Groningen is de energiehub van Nederland en is zich om begrijpelijke redenen zeer bewust van de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie.”

Dick Janssen, kwartiermaker bij WarmteStad, is verantwoordelijk voor de haalbaarheid van het plan. Door zijn ervaring bij woningcorporaties en met ontwikkelaars in de bebouwde omgeving weet hij waar het bij deze partijen echt om gaat en zorgt hij dat vraag en aanbod op elkaar aansluiten. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het creëren van draagvlak bij bewoners, commitment bij de gebouweigenaren en aan een haalbare businesscase. Het is een spannende periode richting de finale besluitvorming in maart 2016. Op dit moment is WarmteStad bezig met de aanbesteding voor een partner, de second opinion en het voeren van vergevorderde gesprekken met de gebouweigenaren over het definitieve contract en de prijsvorming. Verloopt alles volgens plan, dan start rond de zomer van 2016 de uitvoering en levert WarmteStad in oktober 2017 bij de eerste huishoudens warmte.

Warmtenet voor gasleiding

Groningen is de energiehub van Nederland en is zich om begrijpelijke redenen zeer bewust van de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie. Gas veroorzaakt veel problemen zowel op internationaal als regionaal niveau. De bebouwde omgeving in de stad Groningen is gemiddeld 50 jaar oud, inclusief de ondergrondse infrastructuur. De aankomende decennia is ook die aan vervanging toe en ons advies luidt: vervang daarbij de gasleiding voor een warmtenet. Het vervangen van oude gasleidingen voor warmtenetten is cruciaal voor de energietranisitie.

Meer dan 50% van de huishoudelijke energiebehoefte bestaat uit warmte. Voor hergebruiken en opwaarderen van warmte zijn zogeheten warmtenetten nodig. Door het aanleggen van een net dat zelfstandig kan functioneren en gevoed wordt door een duurzame bron, legt Groningen hét fundament voor de verwarming van de stad. Maar misschien later ook wel voor de regio die van warmte kan worden voorzien en restwarmte kan leveren. Zonder warmtenetten is een volledig energieneutrale stad onmogelijk.

Geen traditionele warmteboer

In de Groningse aanpak zien we het warmtenet als een van de dragers voor onze gezamenlijke ambitie, naast Nul op de meter, pv panelen van Grunneger Power en de isolatiemaatregelen en besparingentips van SLIM. We zijn dus niet de traditionele ‘warmteboer’ die het plafond opzoekt van de warmtewet, maar dragen bij aan betaalbaarheid en verduurzaming. We zijn er voor de bewoners en de samenleving. Warmtenetten moeten in publieke handen zijn om het collectieve gebruik en de betaalbaarheid te borgen.

WarmteStad Groningen draagt bij aan de zelfvoorzienende stad en haalt daarmee Groningen van het infuus van de fossiele energie. Groningen investeert daarbij niet alleen in hernieuwbare energie maar ook in een nieuwe economie met ruimte voor kennisontwikkeling op het gebied van warmte. Dit draagt in de toekomst weer bij aan een veilige, schone en leefbare stad en regio.

Door: Dick Janssen.
Dick is vanaf juni 2014 kwartiermaker bij WarmteStad, een samenwerking tussen de Gemeente Groningen en het Waterbedrijf Groningen. De doelstelling van WarmteStad is een substantiële bijdrage te leveren aan de ambitie van de stad Groningen om in 2035 energieneutraal te zijn.

Nationaal Warmte Congres

Nationaal Warmte Congres

Dick Janssen is spreker van het Nationaal Warmte Congres. Tijdens het Nationaal Warmte Congres krijgt u, door middel van het uitwisselen van ervaringen, kennis en visies, concrete ideeën en handvatten om zelf aan de slag te gaan!
De strategische en operationele vraagstukken staan centraal om de mogelijkheden van warmte optimaal te benutten. Meer informatie vindt u op de website van het Nationaal Warmte Congres.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *