Blog Enrico Evink: verslaggevingsactualiteiten jvdw

In aanloop naar het seminar jaarrekeningactualiteiten 2015 heeft pre-seminar docent Enrico Evink een artikel geschreven.

Op 9 oktober is in de Staatscourant de wetswijziging inzake titel 9 BW 2 gepubliceerd. Deze wetswijziging heeft voor alle ondernemingen gevolgen vanaf jaarrekening 2016. Interessant om te weten is dat eerdere toepassing is toegestaan, dus vanaf jaarrekening 2015. Dit laatste kan met name voor ondernemingen die door de nieuwe grenzen in een kleiner regime vallen tot een besparing leiden. Immers voor ‘kleine’ ondernemingen bestaat geen wettelijke controleplicht.

Een belangrijke wijziging is de introductie van de Micro entiteiten en het ophogen van de grenzen voor middelgroot en groot. Schematisch:

Regime Balanstotaal Omzet Werknemers Deponeren:
Micro < € 350.000 < € 700.000 < 10 Beperkte balans Vrijstelling consolidatie en accountantscontrole.
Klein < € 6 miljoen <€ 12 miljoen < 50 Balans met toelichting en overige gegevens. Vrijstelling consolidatie en accountantscontrole.
Middelgroot < € 20 miljoen < € 40 miljoen < 250 Vrijstellingen voor de toelichtingen van de jaarrekening.
Groot > € 20 miljoen > € 40 miljoen > 250 Volledige jaarrekening

Hierbij moet op geconsolideerde basis 2 jaar achterelkaar aan 2 van de 3 criteria worden voldaan om tot deze categorie te behoren. Door goed op de hoogte te zijn van waar je staat als onderneming kan volstaan worden met een beperktere jaarrekening.

Een andere wijziging die vanaf komend jaar relevant is betreft de inkorting van de deponeringstermijn (tot maximaal 12 maanden inclusief uitstel) en het verdwijnen van de optie om Goodwill in één keer door het eigen vermogen of verlies en winst rekening te boeken.

Tegelijk ligt er nu een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer om het deponeren op papier bij de kamer van koophandel uit te faseren en het deponeren in digitaal format (XBRL / SBR)  verplicht te stellen.

Meer weten?
Over deze en andere ontwikkelingen spreken wij u graag bij tijdens het (pre-)seminar Verslaggevingsactualiteiten.

Over Enrico Evink

Senior manager EY. Docent tijdens het pre-seminar jaarrekeningactualiteiten 2015.

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *