Annemieke Traag (Gelderland): “De duurzaamheid van warmte is oneindig”

In aanloop naar het Nationaal Warmte Congres op 6 november een interview met Annemieke Traag (gedeputeerde Milieu en Innovatie bij de provincie Gelderland) over Stadswarmte, de oneindig veel bronnen en mogelijkheden om toe te passen.

Inzetten op warmtevoorziening

De provincie Gelderland heeft een energie transitieprogramma waarin de brede mix van hernieuwbare energie is verwoord. Dus naast zon en wind ook warmte. Warmtevoorziening is heel belangrijk. En als je kijkt naar Gelderland en bijvoorbeeld naar de stadsregio Arnhem – Nijmegen, dan zie je dat daar een aantal afvalinstallaties staan die met restwarmte werken. En die restwarmte kunnen we nu inzetten voor warmte voor huishoudens. Een mooi voorbeeld is een convenant wat we 10 oktober hebben gesloten met Nuon, Alliander, de gemeenten Arnhem en Nijmegen en wij als provincie Gelderland.

En dat convenant moet ertoe bijdragen dat er per jaar 4000 woningen, uit de bestaande woningbouw, voorzien worden van restwarmte uit twee afvalverbrandingsinstallaties in Weurt en in Duiven. En die restwarmte wordt dan omgezet in warmte en energie voor die woningen. En dat gaat dus om 4000 woningen per jaar. Nou dat is toch een mooi resultaat van inzetten op warmtevoorziening.

Aantrekkelijker maken van warmte

De duurzaamheid van warmte is eigenlijk wat mij betreft oneindig, want je zal altijd restwarmte blijven houden ook uit bedrijven en industrieën. Dus daarmee kunnen we die ook op een goede manier inzetten en dat maakt ook tegelijkertijd het duurzame karakter ervan. Want voorheen verdampte het in de lucht en nu zet je het in voor warmte voor huishoudens.

Je kunt het aantrekkelijker maken door te laten zien waar het vandaan komt. Dat het dus echt een duurzame energievoorziening is, omdat je restwarmte gebruikt om woningen te kunnen verwarmen. En wat is er nou mooier dan dat je ziet dat ook de cirkel daarmee rond is.

De toekomst van warmte

De toekomst zie ik heel positief. We hebben als provincie ook financiën daar voor beschikbaar. En dan hebben we samen met Alliander een financieringsinstrumentarium in het leven geroepen wat beheerd wordt door PPM Oost, en daar kunnen gemeenten of regio’s een beroep op doen om daar een warmtenetwerk mee gefinancierd te krijgen. Een voorbeeld daarvan is in Ede, in de Gelderse Vallei, daar loopt een warmtenet traject. Rondom Apeldoorn, rondom Wageningen, rondom Culemborg, dus meerdere voorbeelden hier in Gelderland die daar gebruik van kunnen maken.

Bij het Nationaal Warmtecongres word je op de hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen in de warmtesector, ook technologische vernieuwingen. Nou wat is nou mooier dan geïnspireerd te worden door prachtige voorbeelden die er zijn rondom warmtevoorziening.


Nationaal Warmte Congres – 6 november – Nijmegen

Annemieke Traag komt uitgebreid aan bod tijdens het Nationaal Warmte Congres. Tijdens dit congres staan de strategische en operationele vraagstukken centraal om de mogelijkheden van warmte optimaal te benutten.
Meer informatie vindt u op de website van het Nationaal Warmte Congres.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *