Betere benutting duurzame elektriciteit van grote zonneparken door batterijen

Het kabinet stelt € 416 miljoen beschikbaar voor het gebruik van batterijen bij grote zonneparken op land en daken. Netbeheerder TenneT heeft daarnaast een voorstel gedaan om de transporttarieven voor batterijen aan te passen om de kosten te verlagen. Hierdoor wordt het makkelijker om batterijen in te zetten op het Nederlandse elektriciteitsnet en kunnen naar verwachting veel meer batterijen geïnstalleerd worden. Door de inzet van batterijen bij grote zonneparken op land en daken wordt ‘uitgesteld leveren’ mogelijk en kan de opgewekte duurzame elektriciteit beter benut worden. Op momenten dat er meer zonne-energie wordt opgewekt dan verbruikt, wordt elektriciteit tijdelijk opgeslagen en op momenten dat de zon niet of nauwelijks schijnt aan het stroomnet geleverd. Doordoor is er minder inzet van gas- en kolencentrales nodig tijdens die (avond)uren.

Onderzoek

Onderzoeksbureau CE Delft heeft op verzoek van het kabinet de nut en noodzaak van subsidies voor batterijen onderzocht. Het onderzoeksbureau concludeert dat batterijen de goedkoopste en meest haalbare optie zijn om de CO2-uitstoot in 2030 verder te verlagen op momenten dat er minder aanbod is van duurzame elektriciteit op het elektriciteitsnet. De € 416,6 miljoen is eerder door het kabinet gereserveerd als onderdeel van het klimaatpakket dit voorjaar. Naar verwachting kan er 160 tot 330 megawatt (MW) aan batterijvermogen geïnstalleerd worden met behulp van deze subsidie. Dit leidt tot een jaarlijkse CO2-reductie van 0,08 tot 0,17 megaton.

Transporttarieven

Netbeheerder TenneT heeft daarnaast een nieuwe contractvorm voorgesteld met lagere transporttarieven voor batterijen en andere flexibele capaciteit. De korting kan oplopen tot maximaal 65%. Hierdoor wordt het makkelijker om batterijen aan te sluiten op het Nederlandse elektriciteitsnet. Uitbaters van batterijen die gebruik maken van deze contractvorm moeten de netbeheerder op verzoek helpen met het beperken van drukte op het elektriciteitsnet (netcongestie). Bijvoorbeeld door op momenten dat er veel elektriciteit wordt getransporteerd minder te laden of te leveren. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de exclusieve bevoegdheid om transporttarieven vast te stellen. Netbeheer Nederland zal het voorstel verder uitwerken. Naar verwachting zal de invoering van een nieuw tarief in het voorjaar van 2024 gereed zijn. Volgens onderzoek in opdracht van TenneT zal invoering van een nieuw tarief tot 2 tot 5 gigawatt (GW) aan nieuw batterijvermogen in 2030 kunnen leiden.

Meer informatie over de rol van batterijen in het energiesysteem is te vinden in de Kamerbrief van minister Jetten.

Bron: rijksoverheid.nl


Inspireer en leer op 7 december 2023

Energieopslag krijgt een belangrijkere rol in de transitie naar een duurzaam energiesysteem. De urgentie om ons energiesysteem flexibeler te maken is hoog en energieopslag speelt daarbij een grote rol. Het is daarom van belang om te versnellen en de markt, overheden en kennisinstellingen moeten samenwerken om dit te bewerkstelligen. Hoe gaan we deze opgaves in samenhang oppakken en werken we aan een stabiele en duurzame energievoorziening?

Tijdens Hét Energieopslag Event komen alle stakeholders samen om te bouwen aan de toekomst en kennis met elkaar te delen. We nodigen je van harte uit om hiervan deel uit te maken. Praat bij met bestaande, maar vooral ook nieuwe collega’s en ontmoet nieuwe samenwerkingspartners!

Bekijk het programma

Over Madelien

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *