Prinsjesdag 2023: subsidies voor hernieuwbare energie

De klimaatdoelstellingen van 2050 kwamen aan bod tijd Prinsjesdag 2023. Om uiteindelijk aan deze doelstellingen te voldoen, ontstaan er steeds meer initiatieven voor hernieuwbare energie. Voordat een initiatief daadwerkelijk omgezet wordt in een project, zijn veel initiatiefnemers afhankelijk van subsidie. Subsidies zijn dan ook noodzakelijk voor een succesvolle energietransitie.

Regeling voor projecten omtrent hernieuwbare energie

Beoogde producenten van hernieuwbare energie vragen onder andere subsidie aan met de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Deze subsidieregeling stimuleert bedrijven en non-profitorganisaties om duurzame (energie)projecten op te starten. De afgelopen jaren hebben er verschillende subsidierondes plaatsgevonden. Na Prinsjesdag 2023 is ook de toekomst van de SDE++ regeling duidelijk geworden.

Subsidie opnieuw beschikbaar

Het kabinet stelt de subsidie voor de SDE+++ regeling in 2024 en 2025 opnieuw beschikbaar. Het totale budget wordt nog vastgesteld, maar er zijn zeker kansen voor ondernemingen die (grootschalig) hernieuwbare energie willen opwekken en daarmee CO2-uitstoot verminderen. Hierdoor komt Nederland weer een stap dichterbij de doelstellingen om in 2030 55% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990.

Exploitatiesubsidie

De SDE++ regeling is een zogeheten exploitatiesubsidie. Een initiatief ontvangt dus subsidie tijdens de periode dat het project in gebruik is. Hoe hoog de subsidie is, wordt enerzijds bepaald door de marktprijs en anderzijds door de hoeveelheid hernieuwbare energie die opgewekt wordt of de hoeveelheid CO2 die minder uitgestoten wordt.

Waterstofprojecten komen ook in aanmerking

Initiatiefnemers van projecten met groene waterstof komen ook in aanmerking voor deze regeling. Naast de SDE++ regeling hebben zij echter nog meer mogelijkheden om subsidie te ontvangen. Initiatiefnemers kunnen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) terecht voor zowel de subsidieaanvraag als advies over de verschillende beschikbare subsidies. Op 21 november 2023 vindt het Nationaal Waterstof congres plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. RVO host tijdens dit congres een ronde tafelsessie. Hierbij kunnen geïnteresseerden aanhaken en meer te weten komen over subsidies voor kennisontwikkeling en grootschalige productie op het gebied van waterstof. Daarnaast is er voldoende tijd om vragen te stellen en in gesprek te gaan met de tafelhosts.

Bekijk het volledige programma

Op het congres ontmoeten partijen uit de gehele waterstofketen elkaar tijdens netwerkmomenten, zodat de bezoeker met waardevolle nieuwe contacten naar huis gaat. Naast subsidiemogelijkheden rondom waterstof, komen tijdens keynotes en sessies onder andere de thema’s (zware) mobiliteit, industrie, wet- en regelgeving en veiligheid aan bod. Download de brochure voor het meest actuele programma. Alleen samen komen we verder op weg in de waterstofrevolutie!

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *