Circulair bouwen: drie tips!

Circulair bouwen is nog een relatief nieuw begrip dat vele definities kent. Het onderwerp valt onder de noemer duurzaam bouwen, maar onder circulair bouwen kun je ook weer verschillende onderwerpen scharen, zoals bijvoorbeeld energieneutraal bouwen of bouwen met hergebruikte materialen.

Laten we aansluiten bij de landelijke definitie: Circulair bouwen is het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later.[1]

Tip1 : Circulair bouwen is meer dan alleen het hergebruik van grondstoffen!

De grondstoffen die we nodig hebben om te bouwen kunnen we niet oneindig uit onze aarde halen. Ze raken op en het winnen ervan zorgt voor grote schade aan de planeet. Gebruik maken van hernieuwbare bronnen is daarom van groot belang. Bij circulair bouwen gaat het echter niet alleen om aandacht voor de soort en hergebruik van materialen, maar juist ook over energiegebruik, de kwaliteit, milieu-impact en de demontabiliteit van een gebouw. W/E adviseurs heeft in deze lijn vijf strategieën voor circulair bouwen opgesteld die in de bouwpraktijk goed van pas komen:

  1. Benut het beschikbare (is de (ver)bouw wel echt nodig?)
  2. Gebruik hernieuwbaar (duurzame energie, biobased materialen, hemelwater)
  3. Minimaliseer de milieu-impact (door energie- en materiaalgebruik)
  4. Creëer voorwaarden voor een lange cyclus (kwaliteit en gezondheid van een gebouw)
  5. Creëer voorwaarden voor toekomstige cycli (demontabiliteit van een gebouw)

Meer uitleg over deze strategieën kun je vinden via: www.w-e.nl/circulair-meetbaar-gpr-gebruikers

Tip 2: Maak circulariteit meetbaar!

Het meetbaar maken van circulariteit ondersteunt bij het opstellen van doelen en het evalueren ervan. Door circulariteit meetbaar te maken, voorkom je discussies over definities van circulair bouwen. Met de tool GPR Gebouw bijvoorbeeld, kun je de Circulariteits Prestatie van Gebouwen (CPG) uitrekenen. De uitkomst van deze berekening geeft weer hoe circulair een gebouw is in de vorm van een rapportcijfer. Met de CPG-methodiek kunnen gebouwen en plannen voor nieuwbouw of renovatie per direct op hun circulariteit worden gewaardeerd. Handig bij aanbestedingen!

De GPR Software maakt circulariteit van gebouwen en gebieden meetbaar en bespreekbaar. GPR Software wordt erkend door de overheid en Stichting Bouwkwaliteit en is inmiddels de meest gebruikte software voor verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland.

Tip 3: Verdiep je in de MPG!

MPG staat voor Milieu Prestatie van Gebouwen. Dit is een getal dat de milieu-impact van een gebouw weergeeft. Hoe lager dit getal is, hoe lager ook de impact die het gebouw op het milieu heeft. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van nieuwbouwwoningen of kantoren van groter dan 100m2 heb je een MPG berekening nodig. Met de softwaretool ‘GPR Materiaal’ kun je zo’n MPG berekening maken volgens de meest actuele rekenmethode.

De overheid stelt dat de MPG de basis voor het meten van circulariteit van gebouwen gaat worden. Het loont dus je te verdiepen in de materie van de MPG! W/E adviseurs biedt als ontwikkelaar van GPR Materiaal ook cursussen aan voor het rekenen aan de milieuprestatie gebouwen.

Link: www.gprsoftware.nl/cursussen/berekening-milieuprestatie-gebouwen

[1] platformcb23.nl

Opleiding Verduurzamen van Vastgoed

Leer in 4 dagen hoe je de bestaande woningvoorraad en nieuwbouw aardgasvrij en CO2-neutraal kan maken. Meer informatie?
Bekijk de opleiding

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *