“De bottom-up benadering van Emmen en Wijchen, een kijkje in de keuken”

Auteur: NLVOW, Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines

De weerstand tegen windenergie in Nederland groeit en groeit terwijl er een overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking voor verduurzaming van onze energie is. Als je dit analyseert, moet je constateren dat dit twee redenen heeft: 1) er is geen gefundeerde overtuiging voor het nut van windenergie in vergelijking met de gevreesde overlast en 2) het proces rond windenergieprojecten is niet gebaseerd op maatschappelijke betrokkenheid, de participatie maatschappij terwijl het een zeer grote impact heeft voor de woon- en leefomgeving van mensen.

Het eerste punt laat ik aan alle betrokken partijen om dit zich aan te trekken. Het tweede punt is waar dit stuk over gaat. In Emmen en Wijchen wordt nu geprobeerd om de realisatie van windenergie aan te pakken als een sociaal-maatschappelijk vraagstuk. Het is immers niet de vraag of er marktpartijen zijn die windenergie in deze gemeenten willen realiseren (daarvoor is het economisch erg aantrekkelijk gemaakt) maar hoe je eventuele realisatie van windenergie inpast in een krap bemeten woon- en leefomgeving waarin allerlei belangen om voorrang strijden.

Emmen en Wijchen zijn in zoverre verschillend dat Emmen een opgave heeft om 95 MW te realiseren en Wijchen het proces in gaat vanuit de wens om te werken aan een energie neutrale gemeente zonder opgave vooraf. De processen zijn in grote lijnen vergelijkbaar.

  1. Samen met bewonersvertegenwoordiging wordt gezocht naar acceptabele randvoorwaarden.
  2. Er worden potentiele gebieden vastgesteld.
  3. Samen met direct omwonenden van een gebied wordt er verkend wat de mogelijkheden zijn (2 fasen).
  4. Er worden randvoorwaarden bepaald en vastgelegd (in een gedragscode) voor het betreffende gebied.
  5. Het type ontwikkelaar wordt vastgesteld (eigen bewoners coöperatie, professionele ontwikkelaar, …).
  6. Er wordt gezamenlijk (ontwikkelaar en omwonenden) afgerond zowel qua inpassing als afspraken.
  7. Er kan gerealiseerd worden.

De kunst is om de bewoners van een gebied bij het proces vast te houden. Voorwaarde hiervoor is het bij de aanvang creëren van een gelijk speelveld voor alle partijen. Onderstaand schema in de organisatie zoals samengesteld voor het proces in de gemeente Wijchen.

Er wordt gestart met een dialoog tussen bestuur en bewonersvertegenwoordiging onder leiding van een onafhankelijke externe partij. Naar mate het proces vordert, worden er steeds meer belanghebbenden toegevoegd aan de organisatie. Kaders worden op deze manier bepaald door die personen die daar het meeste belang bij hebben. Door toevoeging van belanghebbenden kunnen kaders heroverwogen worden en/of bijgesteld.

Dit proces is niet gemakkelijk en vraagt erg veel van de deelnemers, maar doet wel recht aan het betrekken van partijen op basis van de enorme maatschappelijke impact.

Nationaal Windenergie Congres

NLVOW is aanwezig tijdens het Nationaal Windenergie Congres. Daar gaan zij o.a verder in op bovenstaande thematieken. Tevens hoort u tijdens die congres middels plenaire lezingen, ronde tafel sessies en praktijksessies alle actuele ontwikkelingen die op dit moment spelen.

Bekijk het programma

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *