De ondervonden succesfactoren in de projectsamenwerking HET GROENE NET

Steeds meer ZOwonen nieuwwoningcorporaties hebben warmte hoog/hoger op de agenda staan. Zo ook ZOwonen. Een belangrijk onderdeel uit alle duurzaamheidmaatregelen die ZOwonen neemt, is participatie aan het stadsverwarmingsnetwerk Het Groene Net (HGN). Met de biomassacentrale (gelegen in Hoogveld Sittard) en industriële restwarmte van het Chemelot-terrein in Geleen als leverancier van duurzame en daarmee groene warmte.

In 2011 sloot ZOwonen een convenant af om 5.000 woningen aan te sluiten op Het Groene Net. Voor bestaande woningen geldt een inspanningsverplichting. Voor nieuwe woningen die aan het Groene Net liggen geldt een aansluitplicht. In 2012 is het nieuwe kantoor van ZOwonen opgeleverd met toekomstige aansluiting op het Groene Net. De woningcorporatie streeft ernaar in 2020 minimaal 5.000 woningen aan te sluiten op Het Groene Net.

Diederick Barendsz, projectontwikkelaar bij ZOwonen geeft een kijkje in de projectsamenwerking van Het Groene Net.

 


Ketensamenwerking

Het succes van warmtenetwerk ‘Het Groene Net’, ligt voor een heel groot gedeelte bij een goede samenwerking tussen de partners in de keten van productie van de warmte tot en met de corporatie als vertegenwoordiger van de afnemers. Wijzigingen in de teamsamenstelling hebben aantoonbare resultaten gehad voor de projectresultaten.

Openstaan voor zelfontwikkeling

In het tDiederick Barendszeam moet een open houding zijn voor veranderingen in visievorming omtrent warmtenetwerken. ZOwonen heeft als partner in Het Groene Net enkele behoorlijke ontwikkelingen doorgemaakt op het gebied van haar duurzaamheidsbeleid. Op de momenten van ruimte en dialoog voor dit soort ontwikkelingen werden grote sprongen gemaakt in de projectresultaten. De ontwikkelingen zijn geen bedreigingen, maar kansen om het project op een hoger niveau te komen.

Doen

Ondanks het feit dat er geen sluitende contracten lagen zijn toch de eerste kantoren en woningbouwprojecten ontwikkeld alsof ze aangesloten worden op Het Groene Net. HGN levert de warmte nog niet via het toekomstig leidingnetwerk, maar via tijdelijke warmte opwekkers op locatie. Wanneer dit niet was gedaan, waren de kansen voor een warmtenetwerk (in een stedelijk gebied waar relatief weinig nieuwbouw is) zeer klein.

Geloof en wil

Een dergelijk project is alleen uitvoerbaar met mensen die geloven en willen.
Voor de projectinformatie van Het Groene Net: www.hetgroenenet.nl


Nationaal Warmte Congres

69136-banner-200x200Diederick Barendsz is een van de sprekers van het Nationaal Warmte Congres. Tijdens het Nationaal Warmte Congres krijgt u, door middel van het uitwisselen van ervaringen, kennis en visies, concrete ideeën en handvatten om zelf aan de slag te gaan!
De strategische en operationele vraagstukken staan centraal om de mogelijkheden van warmte optimaal te benutten. Meer informatie vindt u op de website van het Nationaal Warmte Congres.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *