VNO-NCW: “In de warmtewet staan de wensen van de klant niet centraal”

Dat warmte VNONCWook een rol speelt bij MKB-bedrijven wordt steeds beter zichtbaar. Volgens Willem de Goede (adviseur bij VNO-NCW) kunnen we niet zonder warmte en is warmte vooral ook een onmisbaar element in het publieke en politieke debat over verduurzaming van de energievoorziening.

“Bij het vaststellen van de huidige warmtewet is helemaal geen rekening gehouden met de wens van de klant om zelf een keuze te kunnen maken voor de leverancier van de warmtewisselaar. Nu bepaalt de warmteleverancier en brengt deze de kosten in rekening”


 

Stelling: Warmte is een onmisbare schakel in de energiemix

We kunWillem Goedenen niet zonder warmte. Of het nu gaat om het verwarmen van onze huizen en kantoren, of om de industrie die warmte nodig heeft om te kunnen produceren. Het is dus niet zozeer de vraag of warmte een onmisbare schakel is in de energiemix, maar hoe we bedrijven en huishoudens voorzien in de vraag naar duurzame en betaalbare warmte. Warmte is vooral ook een onmisbaar element in het publieke en politieke debat over verduurzaming van de energievoorziening. Te vaak wordt alleen naar elektriciteit gekeken, terwijl dat maar een klein deel is van de totale energievoorziening. Meer dan de helft van alle energie die we in Nederland verbruiken is voor de warmtevoorziening.

Stelling: We vergeten nog te vaak de klant centraal te stellen

Ja, we vergeten te vaak de klant centraal te stellen. Zo is bij het vaststellen van de huidige warmtewet helemaal geen rekening gehouden met de wens van de klant om zelf een keuze te kunnen maken voor de leverancier van de warmtewisselaar. Nu bepaalt de warmteleverancier en brengt deze de kosten in rekening.

En hoe maken we van warmte een gelijkwaardige energiebron naast gas en elektriciteit?          

Een belangrijke vraag die we moeten beantwoorden is wie verantwoordelijk is voor het aanleggen van de warmte-infrastructuur. De overheid moet hier de regie nemen. De noodzakelijke infrastructuur is kostbaar en het financiële rendement is laag. De overheid heeft via deelnemingen in nationale en regionale netbeheerders een rol in de gas- en elektriciteitsmarkt. Misschien moet de overheid eenzelfde rol op zich nemen daar waar het aankomt op het bevorderen van de warmte-infrastructuur. Bijvoorbeeld als het gaat om de benutting van restwarmte van de industrie. Daar moeten ook een aantal juridische vraagstukken worden opgelost, onder meer over leveringsgarantie

Nationaal Warmte Congres

Nationaal Warmte Congres

Willem de Goede is een van de sprekers van het Nationaal Warmte Congres. Tijdens het Nationaal Warmte Congres krijgt u, door middel van het uitwisselen van ervaringen, kennis en visies, concrete ideeën en handvatten om zelf aan de slag te gaan!
De strategische en operationele vraagstukken staan centraal om de mogelijkheden van warmte optimaal te benutten. Meer informatie vindt u op de website van het Nationaal Warmte Congres.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

2 Reacties

  1. We kunnen niet zonder warmte MAAR we kunnen HEEL goed zonder WARMTENETTEN, sterker nog warmte netten zijn in de huidige energietransitie de allerdomste keuze…

  2. zowizo staat de klant niet central , als je het niet meer dan anders principe hanteert is er voor nieuwbouw nauwelijks warmte nodig, toch zitten ze in die wijken aan een duur vastrecht vast , ook al gebruiken ze noppa
    omdat ze bvb de warmte van een houtkachel of warmtepomp gebruiken.

    recht op het kiezen van een energieleverancier , maar niet voor warmte bron keuze

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *