Ed Nijpels: “Wind zal altijd een onderdeel blijven van een duurzaam energiebeleid”

In aanloop naar het Nationaal Windenergie Congres interviewden wij Ed Nijpels, Voorzitter Borgingscommissie Energieakkoord / Kroonlid SER. Wat is zijn visie op (de toekomst van) windenergie? En hoe kijkt Ed Nijpels aan tegen de weerstand die er momenteel heerst?

“Al die mensen die zeggen: “windmolens, een achterhaalde techniek, we moeten overstappen op alleen maar zon”, die kan ik nu van die illusie beroven want wind zal altijd een onderdeel blijven van een duurzaam energiebeleid”


Bekijk het interview

Inhaalslag om duurzame energie doelstellingen te behalen

De afspraken voor wind op land en wind op zee zijn essentieel als we de doelstellingen voor duurzame energie in Nederland willen halen. We lopen hopeloos achter, we staan op de 25e plaats van Europa, samen met Malta. Dat betekent dat we een geweldige inhaalslag moeten maken. Voor die inhaalslag hebben we windenergie gewoon dringend en hard nodig. En we borgen die afspraken, doordat er een commissie is die toezicht houdt op de uitvoering van die afspraken. In de commissie zitten alle 40 partijen die die afspraak hebben gemaakt en die zorgen ervoor dat iedereen die betrokken is bij wind op land, doet wat hij/zij beloofd heeft. Dat kan variëren van het maken van een wetsontwerp, dan gaat het over het kabinet, maar het kan ook gaan over het bedrijfsleven. Die hebben beloofd dat de kostprijs van wind op zee met 40% omlaag gaat.

De toekomst van Windenergie

Het belangrijkste wat er voor dit jaar moet gebeuren is dat de wetsontwerpen die nu bij de Kamer liggen voor wind op zee, de Tweede en Eerste Kamer passeren. En op de tweede plaats moeten in de provincies waar nu alle gebieden zijn aangewezen voor wind op land, initiatieven komen om te zorgen dat die windmolenparken er ook daadwerkelijk komen. Ik denk dat wind altijd een essentieel onderdeel zal blijven uitmaken van dat wat we willen aan duurzame energie. Als je kijkt naar de ontwikkeling in Europa, maar ook in een land als China of India, dan zie je dat er op dit moment massaal wordt geïnvesteerd in windmolens.

Dus al die mensen die zeggen: “windmolens, een achterhaalde techniek, we moeten overstappen op alleen maar zon”, die kan ik nu van die illusie beroven, want wind zal altijd een onderdeel blijven van een duurzaam energiebeleid.

Weerstand tegen Windenergie

Ik begrijp uiteraard dat er weerstand is, bijvoorbeeld tegen wind op land. Want als je een windmolen in je achtertuin krijgt, dan sta je niet te juichen. Vandaar ook dat in het energieakkoord twee dingen zijn afgesproken. Ten eerste moet er bij projecten voor wind op land voor gezorgd worden dat de bewoners kunnen participeren. Dat kan financieel zijn, door een nieuw dorpshuis of door wat dan ook. En ten tweede is er ook een gedragscode afgesproken en dat betekent dat de initiatiefnemers van zo’n windmolenpark op land zich op een bepaalde manier moeten gedragen en dus ook op een bepaalde manier om moeten gaan met de inspraak.

Nationaal Windenergie Congres

Ik denk dat er heel veel moet gebeuren rond wind op land én zee en het is goed dat de mensen via het Nationaal Windenergie Congres van een aantal deskundigen en soms ook van belangengroeperingen horen hoe de vlag waait.

Tijdens het Nationaal Windenergie Congres gaat Ed Nijpels o.a. verder in op het Energieakkoord; hoe nu verder? Waar staan we en wat is er het afgelopen jaar gebeurd? Daarnaast hoort umiddels plenaire lezingen, ronde tafel sessies en praktijksessies alle actuele ontwikkelingen die op dit moment spelen.

Bekijk het programma

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *