Het rijk investeert in (duurzame) gebiedsontwikkeling

Bron: Rijksoverheid

De ministers Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Van Veldhoven (Milieu en Wonen) komen met de regio’s in Nederland met nieuwe acties om de bereikbaarheid op verschillende plekken in Nederland te verbeteren. Dat gebeurt in samenhang met de geplande woningbouw. Rijk en regio trekken 103 miljoen euro uit voor de aanpak van de files op de A50 tussen Nijmegen en Eindhoven. Er komt 539 miljoen euro beschikbaar voor verbreding van de snelwegen en verbeteringen voor openbaar vervoer en lokale wegen in het gebied tussen Amsterdam en Hoorn. In Utrecht wordt 380 miljoen geïnvesteerd in ruim 9000 nieuw te bouwen woningen en goede OV-verbindingen met deze woningen.

Dit staat in de afspraken die minister Van Nieuwenhuizen en minister Van Veldhoven hebben gemaakt met de verschillende regio’s in ons land over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en die nu aan de Tweede Kamer worden gestuurd.

Tot nog toe was er in Utrecht een beperkte plancapaciteit, maar nu is afgesproken te zorgen voor een plancapaciteit van 130% van de woningbehoefte vanaf 2025 waardoor de extra woningen gebouwd kunnen worden.

Verstedelijking

Om voldoende woningen te creëren zet minister Van Veldhoven in op verstedelijkingsakkoorden. Zo hebben het Rijk en de regio afgesproken om tot 2040 170.000 woningen te bouwen in de Zuidelijke Randstad. Door investeringen in mobiliteit wordt gewerkt aan oplossingen voor de toename van verkeer in dit gebied. De afspraken staan in het Integraal Verstedelijkingsakkoord dat het Rijk, de provincie Zuid-Holland, metropoolregio Rotterdam Den Haag en acht gemeenten in de Zuidelijke Randstad hebben ondertekend. Dit is de eerste regio waar op basis van een langdurige samenwerking afspraken worden gemaakt over de ontwikkeling van woningbouw in nauwe samenhang met mobiliteitsopgaven. Voor Oost-Nederland wordt er gewerkt aan een verstedelijkingsstrategie voor de regio Zwolle. Ook komt er een verstedelijkingsstrategie voor de regio Arnhem-Nijmegen-Foodvalley met daarbij een woondeal voor Arnhem-Nijmegen.

Lees hier het volledige artikel.

Opleiding Duurzame Gebiedsontwikkeling

De vraag naar woningen, bedrijventerreinen, mobiliteit en (recreatieve)voorzieningen neemt toe. Wat zijn de mogelijkheden om de ruimte klimaatbestendig en leefbaar (her) in te richten? En hoe verbind je deze opgaven met elkaar?

Leer tijdens de opleiding Duurzame Gebiedsontwikkeling in 5 dagen hoe je een concreet plan maakt voor de duurzame inrichting van het stedelijk en landelijk gebied.

Meer informatie over deze opleiding

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *