De huidige traditionele spelers in de energiemarkt gaan in de toekomst een marginale rol vervullen

Wij interviewden Richard Klatten, directeur Qurrent, voorafgaand aan het Energy Next! congres. In dit interview geeft Richard zijn visie over de transitie naar duurzame energy en de marktkansen die daarbij optreden.

“Ik denk dat het belangrijkste is dat de huidige, traditionele spelers in de energiemarkt in de toekomst een marginale rol zullen gaan vervullen. De markt zal worden bepaald door nieuwkomers in die markt met nieuwe verdienmodellen en nieuwe bedrijfsmodellen, waarbij nieuwe producten consumenten bezig laten houden met energie. En dat betekent dat de oude bedrijven, als ze niet veranderen, in de marge zullen verdwijnen.”

Bekijk hier het interview:

Ik denk dat het belangrijkste is dat de huidige traditionele spelers in de energiemarkt in de toekomst een marginale rol zullen gaan vervullen en de markt zal worden bepaald doornieuwkomers in die markt met nieuwe verdienmodellen en nieuwe bedrijfsmodellen waarbij nieuwe producten die consumenten bezig laten houden met energie. En dat betekent in wezen dat de oude bedrijven, als ze niet veranderen in de marge zullen verdwijnen.

Goed praktijkvoorbeeld

Qurrent is een goed praktijkvoorbeeld waar de hele energiemarkt van zou kunnen leren. En dat zeg ik niet voor niks, dat is natuurlijk een beetje flauw, maar het is wel zo. Qurrent heeft een heel ander verdienmodel. We verdienen niet meer op het gebruik van energie, maar alleen op ons vastrecht, dus alleen op onze diensten. We hebben een bedrijfsmodel waarbij uiteindelijk onze klanten eigenaar zijn van het energiebedrijf. En er zijn typisch twee hele belangrijke voorwaarden om straks mee te kunnen doen in dat nieuwe energiespel wat gaat plaatsvinden en flexibel in te kunnen spelen op de consumentenbelangen en dat kunnen die grote bedrijven nu eenmaal niet.

Marktkansen

De marktkansen in de toekomstige energiemarkt zullen vooral liggen op innovatie en die zullen vooral liggen op nieuwe producten waarmee de consumenten worden aangespoord om zich bezig te gaan houden met energie. Dat gaat op decentraal niveau en dat zullen niet nieuwe toetreders zijn. Voorbeelden zijn Tesla, Google en Apple die zich gaan bezig houden met energie en dat levert allerlei nieuwe marktkansen op mits je in staat bent op een hele flexibele wijze om te gaan met de belangen en de behoeften van die consument. En ja, dan kun je meegaan bewegen met die energiemarkt.

Duurzame Energievoorziening

Voor de transitie naar een duurzame energievoorziening is echt noodzakelijk dat we drempels gaan wegnemen. Voor Qurrent is het doel dat we met z’n allen energieneutraal worden. We zien op lokaal niveau ongelofelijk veel initiatieven ontstaan waarbij mensen en consumenten bezig zijn met zelf opwekken, besparen van energie. Dus de animo is er al, de techniek is er al, we hebben de middelen, het geld is er. Het enige wat nu echt nodig is, is dat we de drempels in wet- en regelgeving zo snel mogelijk uit de weg ruimen. Neem als voorbeeld de energiebelasting: wat we zien is dat de energiebelasting wordt geheven op groene energie en dat belemmert in wezen nieuwe investeringen. Dus als we er in ieder geval voor zorgen dat we de energiebelasting op groene energie zouden verlagen of het liefst helemaal afschaffen, dan zullen we zien dat die energietransitie veel sneller zal gaan. Dat kunnen we ook opvangen, dat is helemaal niet zo moeilijk: we verhogen de belasting op gas, trouwens ook een belangrijk punt in dit hele verhaal, maar dan kunnen we in ieder geval door die energiebelasting op groene energie te verlagen of af te schaffen, die energietransitie aanzienlijk versnellen. En ik denk dat dat een heel simpele maatregel kan zijn waarmee we heel veel gaan winnen.

Energy Next!

Wat ik hoop tijdens het Energie Next! Congres is dat het geen bijeenkomst wordt waarin de energiebedrijven, de traditionele energiebedrijven, elkaar gaan overtuigen van het eigen gelijk. Wat ik hoop, en echt hoop, is dat die energiebedrijven met elkaar de discussie aan durven te gaan over wat nu de rol moet zijn van die energiebedrijven in de nieuwe energiemarkt en welke rollen zij daarin kunnen vervullen om dat werkelijk gaan versnellen. En daarvoor is wel lef en moed nodig, en ik hoop dat ze dat ook gaan tonen tijdens deze editie van Energy Next!.

Energy Next

Logo Energy Next!Nieuwe technologieën, marktmodellen en samenwerkingsvormen dragen in grote mate bij aan het hervormen van de energiemarkt. Het roer moet immers om, maar hoe? Tijdens het Energy Next! congres op 10 december 2015 hoort u o.a. alles over de nieuwste initiatieven, businessmodellen en kansen. Meer informatie vindt u op de website van Energy Next!

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *