Is de Nederlandse energiesector toekomstbestendig?

ISPT LogoVoorafgaand aan het Energy Next! congres hebben wij Tjeerd Jongsma, Directeur Institute for Sustainable Process Technology (ISPT), geïnterviewd. Hij deelt zijn visie over de veranderingen die gaan plaatsvinden in de energiemarkt en of de Nederlandse energiesector wel toekomstbestendig is.

 “Decentrale productie van duurzame energie roept om decentraal gebruik van energie”
– Tjeerd Jongsma, Directeur Institute for Sustainable Process Technology (ISPT)

De Nederlandse energiesector is toekomstbestendig….

Zoals ze nu is ingericht zeker niet. Er zal meer plaats moeten komen voor duurzame opwek en een veel intenser dialoog moeten ontstaan tussen energieproducenten en afnemers. Door de grootte van de energiebedrijven, de financiële positie van deze bedrijven en de daarmee gepaard gaande inertie, is het lastig vernieuwing van de grond te krijgen.

Bij de herinrichting van het energielandschap is dé grote kans voor Nederland het koppelen van de vraag aan het aanbod; systeemintegratie. Een flexibel aanbod zou moeten leiden tot een flexibel gebruik. Onze grote industrie maakt het mogelijk deze koppeling nu al voor een groot deel te faciliteren. Een dergelijke koppeling kan ook een incentive vormen voor verder elektrificatie van industriële processen waardoor een transitie naar een volledig duurzame energievoorziening mogelijk wordt.

Nieuwkomers in de energiesector krijgen voldoende ruimte om te slagen

STT-Dr.-T.-Tjeerd-JongsmaWanneer hier bedoeld wordt; grote buitenlandse bedrijven die op de Nederlandse energiemarkt komen, klopt dit. Voor startende bedrijven en MKB-bedrijven is het echter lastig. De upfront investeringen zijn erg groot. Alleen in de gebouwde omgeving, waar de overheid het nog steeds toestaat dat particulieren tegen 23 €cent per kWh energie produceren, is het nog eenvoudig zaken doen. Voor grootschaliger initiatieven is dat veel lastiger. Zeker omdat er onevenredig en onzinnig veel SDE subsidie wordt gegeven aan bij- en meestook, is de SDE pot voor de overige initiatieven snel leeg. Deze onzekerheid maakt het ook moeilijker om private financiering aan te trekken.

Wat zijn de disruptieve veranderingen die gaan plaatsvinden in de energiemarkt?

Er komt veel meer elektrische energie op de markt en deze zal door slimme bedrijven, op het moment dat de stroomprijs laag is, direct omgezet worden in producten. Deze bedrijven kunnen internationaal goed concurreren. Hierdoor wordt duurzame energie concurrerend met fossiel opgewekt, tegen veel lagere maatschappelijke kosten.

Wat is volgens u een goed praktijkvoorbeeld waar de energiesector van kan leren?

Het beste praktijkvoorbeeld is het Deense model. Set a goal and reach it. Dat hebben de Denen gedaan met windenergie en dat zouden wij moeten doen met systeemintegratie.


 

Energy Next

Logo Energy Next!Nieuwe technologieën, marktmodellen en samenwerkingsvormen dragen in grote mate bij aan het hervormen van de energiemarkt. Het roer moet immers om, maar hoe? Tijdens het Energy Next! congres op 10 december 2015 hoort u o.a. alles over de nieuwste initiatieven, businessmodellen en kansen. Tjeerd Jongsma (ISPT) is spreker op het Energy Next! congres. Meer informatie vindt u op de website van Energy Next!

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *