Interview Ernst van Zuijlen – Nationaal Windenergie Event

Hoewel het windenergie op zee heet, is het vooral voor Nederland toch het werken op zee waar de belangrijkste kansen liggen. En het zit vooral in de installatie zoals het transport en het bouwen van de windparken, maar ook het onderhoud en het beheer van de windparken. Daar zit de grootste sterkte. Aan de andere kant hebben we in Nederland van oudsher veel kennis op het gebied van windenergie, zeker bij de instituten zoals ECN en TU Delft. Hierdoor zijn we  ook goed in staat om door te rekenen wat nou de effecten van de windturbines op de installaties zijn. Daarmee zijn we, denk ik, in Europa ook gewoon marktleider op het gebied van werken op zee.

Positie van Nederland

We lopen weliswaar een beetje achter op het gebied van windenergie, maar dat is denk ik een tijdelijke zaak. We zijn inmiddels de boel volop aan het inhalen. We hebben een enorme slag gemaakt met het beleid in Nederland, waardoor we eindelijk een stabiel investeringsklimaat hebben. Daaraan heeft het ontbroken, dat is ook de reden, denk ik, dat we enigszins zijn gaan achterlopen. Aan de andere kant zijn de bedrijven de afgelopen jaren goed in staat gebleven op die leidende positie die we hadden, uit te blijven bouwen in met name Engeland en Duitsland.

Toekomst van Windenergie

Ik denk echt dat de toekomst aan ons is. Waar we tot nu toe altijd onze positie moesten uitleggen of definiëren, surfen we nu mee op de grote transitie die plaatsvindt. We hebben daar een hele belangrijke rol in te spelen. Voor Noordwest-Europa zal windenergie op zee de grote bron van energie worden. Dat is dan ook de uitdaging, die aan de sector voorlicht. Als we dat waar gaan maken, dan gaan we vele tientallen turbines per week de komende 35 jaar installeren in Europa. Dus daar ligt een enorme kans voor de Nederlandse industrie en voor de verduurzaming van onze samenleving.

Wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving is van oudsher altijd een probleem voor windenergie geweest. De instabiliteit in het beleid was ook altijd een belemmering. Op dit ogenblik is Nederland echt een land waar met jaloersheid naar gekeken wordt. We hebben een heel goed systeem ontwikkeld, gebaseerd op het Deense systeem, waarbij overheid een belangrijke rol speelt als projectontwikkelaar en waarbij de bedrijven nu stabiliteit voor zich zien, dat ze gewoon de komende jaren kunnen bouwen aan hun supply chain, aan hun inzet. Dus het is op het moment geen belemmering, maar het is echt een voordeel geworden.

High level congresbezoekers

Ik ken het Nationaal Windenergie Event al een aantal jaren. Dat betekent dat we daar altijd  in een notendop op high level, gewoon een goed overzicht krijgen over wat er speelt en ook met een aantal belangrijke spelers kunnen sparren over wat er speelt en wat de kansen zijn.


Nationaal Windenergie Event

windenergieWat zijn de uitdagingen en, wat zijn de kansen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de weerstand die aanwezig is omgezet wordt naar participatie? Inmiddels zijn er voor Wind op Land mooie lokale initiatieven waarbij burgers gezamenlijk met de stakeholders oplossingen creëren die voor iedereen waardevol zijn.
Maar ook bij Wind op Zee zoeken partners elkaar op om samen unieke projecten te creëren. Dit en meer komt uitgebreid aan bod tijdens het Nationaal Windenergie Event. Ernst van Zuijlen (Directeur TKI Wind op Zee) is een van de sprekers van het event.

Bekijk alle informatie over het Nationaal Windenergie Event.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *