Interview met Henk Dekker directeur Nuon Warmte

In aanloop naar het Nationaal Warmtecongres interviewden wij Henk Dekker, directeur Nuon Warmte. Hij gaf ons antwoorden op de nieuwe warmtewet, de toekomst van de warmtesector en meer.


Wat vindt u van de nieuwe Warmtewet?

Goed dat de Warmtewet er nu is omdat deze de gebruikers van stadswarmte beschermt en daarmee meer zekerheid biedt over een belangrijke basisvoorziening. Consumenten kunnen nu vertrouwen op toezicht van de overheid als het gaat om voor de klant de meest belangrijke zaken zoals leveringszekerheid, redelijke prijs en betrouwbaarheid.

Een aantal voorbeelden±

  • levering van warmte– ook als productiefaciliteiten niet langer rendabel zijn, zal de leverancier toch aan zijn plicht moeten voldoen.
  • betaalbaarheid – als leverancier zijn we gehouden aan maximale tarieven en een beperkt rendement.
  • betrouwbaarheid – als er sprake is van storingen zal de leverancier hier melding van moeten maken, plus een vergoeding aan de klant betalen bij langdurige storingen.
  • duurzaamheid – stadswarmte draagt bij aan energiebesparing en CO2 reductie. Volgens de warmtewet moeten warmteleveranciers klanten informeren over energiebesparing.

Eigenlijk verandert hiermee voor ons als leverancier niet veel: Nuon voldoet al aan deze eisen. Het betekent wel dat we op langere termijn slechts een beperkt rendement kunnen maken. We zullen dus nog efficiënter moeten omgaan met onze mensen en middelen.

Hoe ziet uw ideale publiek-private samenwerking eruit, en hoe ziet u uw rol hierin?

Bij publiek-private samenwerking gaat erom een gezamenlijke ambitie te verwezenlijken waarin beide partijen een eigen rol kunnen spelen, samen de kosten dragen en daarmee risico’s beperken.

Voor een publieke partij gaat het om het realiseren van politieke ambitie. Zo kiest gemeente Amsterdam voor warmte- en koudenetwerken om haar bewoners en bedrijven van warmte en koude te voorzien die tevens bijdraagt aan een beter leefklimaat door inzet van restwarmte in plaats van fossiele brandstof.

Voor Nuon als private partij is het lokale beleid van groot belang omdat het draagvlak biedt voor onze werkzaamheden en om mensen over te laten stappen op een duurzaam product: stadswarmte. Uiteraard is het cruciaal om een gezond rendement te kunnen maken om ook in de toekomst te kunnen blijven investeren in het warmte- koudenetwerk.

Wederom een aantal voorbeelden:

· We werken nauw samen met alle gemeenten waarin wij de productie en/of distributie van stadswarmte verzorgen. Veel gemeenten hebben een duidelijk stadswarmtebeleid wat maakt dat wij onze rol goed kunnen vervullen. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen.

· Een stap verder in PP samenwerking is de Joint Venture Westpoort Warmte. Nuon Warmte en het Afval Energiebedrijf van Amsterdam zijn gelijkwaardige partners. WPW is een toonbeeld van samenwerking, innovatie, groei en verduurzaming.

Welke toekomst ziet u voor warmte in de bestaande bouw en energie neutrale nieuwbouw?

Juist binnen bestaande bouw valt veel winst te behalen. Door verouderde en inefficiënte ketels te vervangen door aansluiting op het stadswarmtenetwerk wordt een grote CO2 reductie behaald. Daarnaast kan isolatie en energiebesparing lastig te realiseren in bestaande bouw; daarmee wordt de inzet van stadswarmte nog relevanter.

Ook in nieuwbouw blijft de inzet van restwarmte voor stadwarmte de belangrijkste kans om het leefklimaat in steden te verbeteren. Om grote stappen te maken op het gebied van verduurzaming van onze energiehuishouding gaat erom om vanuit de volle breedte naar de energievraag van een gebied te kijken. Van regio, naar stad, wijk tot aan de individuele bewoner.

Juist in die steden waar zowel aanbod van warmte (industrie, afvalverbrandingsinstallaties, energiecentrales) als de vraag naar warmte groot is (veel woningen). Op wijkniveau kun je kijken naar het verduurzamen van de warmtebron om tenslotte op individueel niveau het huis zo goed mogelijk te isoleren, van stadswarmte te voorzien en eigen opwek van elektriciteit.

Nijmegen is uitstekend voorbeeld waarbij de wens bestaat om in de toekomst de stadwarmtenetten van Arnhem en Nijmegen te verbinden.

Hoe ziet u de toekomst van de Nederlandse warmtesector in het algemeen?

Juist omdat steden steeds meer inzetten op verduurzaming en ambities hebben op gebied van klimaat en energie, zijn wij positief gestemd over de blijvend relevante rol van stadswarmte en inzet van restwarmte. Die rol blijft ook relevant als daar duurzame initiatieven bij komen die het warmtenet nog groener kunnen maken (bijv. Orgaworld).


Nationaal WarmtecongresNationaal Warmte Congres

Henk Dekker verzorgt tijdens Het Nationaal Warmte Congres een sprekersbijdrage. Het Nationaal Warmte Congres is al 5 jaar hét nationale platform voor de warmtesector. Ook dit jaar staat het programma in het teken van actualiteiten, zoals de invulling van de warmtewet, rol van warmte in de energieneutrale nieuwbouw.
Jaarlijks zijn er ruim 100 bezoekers vertegenwoordigd van o.a. het rijk, provincies, gemeenten, warmte(distributie)bedrijven, energiebedrijven, woningcorporaties, projectontwikkelaars, afvalverwerkers, netbeheerders, technologiebedrijven, financiële instellingen, bouwbedrijven en adviesbureaus.

Meer informatieover het 2-daagse programma, alle sprekers en inschrijfmogelijkheden vindt u op de website van het Nationaal Warmtecongres.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *