Het speelveld verandert, samenwerking dus ook!

Door:Wim Voogd,Senior Business Consultant Balance

De woningbouwmarkt zit op slot, grote gebiedsontwikkelingen vertragen of komen niet tot stand. Binnen de energiesector zelf is het al niet anders. De toekomst van spelers met buitenlandse moeders in Nederland is onzeker?

De duurzame warmteopwekkingstechnieken zijn met de komst van schaliegaswinning niet meer haalbaar?

SER Energieakkoord

Het SER energieakkoord doet een duit in het zakje van het veranderende speelveld voor warmteprojecten. Veel pijlen zijn gericht op het verlagen van de energievraag van woningen, een veranderend pallet aan de energieopwekkingskant.

Met de ambitieuze doelstellingen van kabinet Rutte staat ons in duurzame warmteprojecten nog een hoop werk te wachten. Werk dat we zonder samenwerking niet voor elkaar gaan krijgen.

Zowel binnen bestaande warmteprojecten als bij nieuwe kansen is het nu meer dan ooit van belang dat stakeholders gebruik maken van gemeenschappelijke belangen voorop stellen in hun uitdaging om samen te werken. Die belangen worden steeds meer gevoed met de gevolgen van mogelijke toekomstige scenario’s. Naast de vraag over onze toekomstige warmtevoorziening, wordt ook meer flexibiliteit in opwekking gevraagd en alle opwekking op elkaar ingrijpen. Ketenpartners moeten nu dus gaan onderzoeken hoe de verschillende opwekkingstechnieken die op korte termijn concurrerend zijn op lange termijn naast elkaar renderend kunnen zijn? Flexibiliteit krijgt in mijn ogen een waarde die op lange termijn rendement oplevert voor alle partijen in de keten.

De ontwikkeling van de warmtevraag

Van oudsher zijn energiebedrijven gewend om een business case geheel zelfstandig op te pakken. Van het uitdenken van de business case tot aan de realisatie. En dat ging lang goed. Alleen zijn er in de huidige tijd meerdere uitdagingen: financiering, verschillende alternatieve duurzame opwekkingstechnieken die nu met elkaar concurreren en risico in de ontwikkeling van de warmtevraag. Er is simpelweg geen geld meer om een business case alleen te realiseren. Als partij sta je dan langs de zijlijn. Ik zie ze toekijken of alleen maar op één initiatief reageren. Ervan uitgaande dat ze het ‘alleen’ moeten doen.

Ik durf daarom te stellen dat in de komende tijd niets meer ontwikkeld wordt zonder dat partijen samenwerken. Partijen moeten de koppen bij elkaar steken, en open en transparant spreken over elkaars belangen, waarden en normen. Alleen door het delen van deze kennis ontstaan winnende combinaties. Pas dan kunnen partijen komen tot de meest efficiënte aanpak, in tijd én geld.


Wim Voogd spreekt tijdens het Nationale Warmtecongresop 8 november tijdens de workshopdag. Hij geeft een interactieve analyse van de praktijkcase over de succesfactoren en uitdagingen en wat de lessons learned waren.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *