Interview Jorn Ten Have – Duurzame Energieprojecten

Duurzame energie

Er zijn een heleboel ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie. Als ik de belangrijkste moet noemen zijn dat er in mijn beleving twee en dat is enerzijds dat we in Nederland steeds meer bewust worden van het feit, dat we van een gasmarkt ons moeten gaan ontwikkelen naar een duurzame energiemarkt. Dus van gas naar duurzaam en anderzijds dat er gewoon sprake is van een sterke intensivering op het gebied van duurzame energie.

Een mooi praktijkvoorbeeld van een duurzaam energieproject vind ik het project Mijnwater in Heerlen, dat is een project waarbij men oude mijnbouwschachten hebben gebruikt voor opslag van warmte en koude en waarbij zowel het één en ander aan utiliteitsbouw als woningbouw wordt verwarmd en gekoeld met de warmte en de koude uit die oude mijnschachten. Ik had nog een tweede, een tweede dat vind ik, ja het zijn er veel, een hele mooie vind ik het project op de Krammersluizen in Zeeland, daar wordt een groot windturbineproject gebouwd op het Nederlands Deltawerk en dat project wordt gefinancierd door de corporaties Sailwind en Deltawind en dat zijn Zeeuwse bewoners en bedrijven, die samen investeren in een grootschalig duurzaam energieproject op het Zeeuws Deltawerk.

Stimuleringsbeleid

De Nederlandse regering heeft een stimuleringsbeleid op het gebied van duurzame energie en dat, ik had het al over intensivering, dat is fors geïntensiveerd, dat is zeker verdubbeld ten opzichte van voorgaande jaren en we hopen met z’n allen dat dat voldoende is of het zo is, dat moeten we in de toekomst zien, maar het is wel de bedoeling om serieus de doelen te halen die gesteld zijn.

De toekomst

Ik zie een heel groot potentieel voor duurzame energie. We zijn nog lang niet waar we moeten zijn. We kunnen nog heel veel bereiken en daar werken we met z’n allen aan en ik zie de toekomst positief op dat vlak. Heel concreet gaan we gewoon in de ruimtelijke omgeving veel meer zien van duurzame energie. Denk aan zonnevelden, windturbineparken, windturbineparken op zee, dat zullen we met z’n allen moeten accepteren, dus we moeten omarmen. Ik denk dat het onvermijdelijk is. Daarnaast zullen we veel meer zien dat we in onze woningen en bedrijven niet meer de klassieke gas gestookte installaties hebben, maar alternatieven installaties hebben die behalve dat ze duurzamer zijn, ook beter zijn en comfortabeler zijn.

“Ik zie een heel groot potentieel voor duurzame energie” Jorn ten Have

Over hoevenaarsr

Bekijk ook

Drie tips voor een effectieve samenwerking in de warmtetransitie

De warmtetransitie kunnen energiebedrijven, gemeentes, woningcorporaties of andere vastgoedeigenaren niet alleen. De partijen moeten samenwerken …

èèn Reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.