Windenergie is de enige serieuze optie in Nederland

Axel NFP-150211-115_in_t_groenCoöperatie Windunie produceert en ontwikkelt windenergie in Nederland. Sinds 2001 werkt Windunie aan meer rendement uit windmolens. Directeur Axel Posthumus geeft zijn visie op de kansen van windenergie in Nederland, gaat in op project Zeewolde en hij legt uit waarom de Elektriciteitswet een obstakel vormt voor de windenergiesector.

 

Voor de transitie naar duurzame energie, is het een voorwaarde dat windenergie wordt ontwikkeld in lokaal eigendom. Alleen als het profijt wordt genoten in de omgeving, zijn de windmolens welkom. Daarbij hebben zowel boeren als burgers een verantwoordelijkheid


 

Wat zijn de 3 belangrijkste kansen voor de windenergiesector?

Ten eerste is wind de enige serieuze optie in Nederland. Zon en wind zijn beide nodig, maar wind levert substantieel meer op in Nederland en is goedkoper. Daarnaast is ook de SDE+ bijdrage per opgewekte kWh voor wind veel lager. Dus het is van belang dat dit algemener bekend wordt.
Ten tweede moet je windenergie lokaal ontwikkelen, dus door de grondeigenaren zelf. Liefst in samenwerking met burgers in de buurt.
Ten derde zullen de elektriciteitsprijzen stijgen als kolencentrales worden gesloten, waardoor voor duurzame energie minder subsidie nodig is. Dat helpt bij de acceptatie van windenergie. Want naast de ruimtelijke impact worden vooral de kosten als een probleem gezien.

Wat is in uw ogen het beste praktijkvoorbeeld in de windenergiesector?

Het is er natuurlijk nog niet, maar wij zijn wel blij met Zeewolde. Daar zitten alle bewoners en ondernemers in het gebied waar straks wordt gebouwd aan tafel. Ze hebben allemaal wat te vertellen, ieders belang telt, en straks gaan ze allemaal meeprofiteren van de opbrengsten. En dat is goed. Dat project wordt door gemeente, provincie en Rijk gesteund en gaat bijdragen aan een beter gestructureerd landschap en een hogere welvaart. Wat wil je nog meer?

Stelling: De Klimaattop in Parijs zorgt voor een groei in de opwekking van windenergie in Nederland

Nee niet voor 2020. Daarvoor zit alles zo vast als een huis, maar daarna wel. Zonder wind -maar ook niet zonder alles wat er verder op duurzaam gebied nog te bedenken valt – is de ambitie om in 2050 als Nederland een duurzame energie opwekking te hebben volstrekt onhaalbaar. Het Parijse commitment voor windenergie na 2020 is noodzakelijk!

Stelling: De wet- & regelgeving is te vaak een struikelblok voor de windenergiesector

DWindunie logoe wet is maar beperkt het probleem. Ruimtelijk is het probleem dat niet alle overheidsniveaus zich gecommitteerd voelen aan de landelijke afspraken, en daardoor komt de overheid als geheel haar verplichtingen niet na. Vooral bij veel gemeentes ervaren wij ene gebrek aan commitment. Het Rijk is vervolgens nog niet bereid de wettelijke mogelijkheden (Rijkscoördinatieregeling) in te zetten. Deze patstelling houdt Nederland in zijn greep waardoor er veel te weinig gebeurt aan de ontwikkeling van windenergie en de doelstellingen voor 2020 niet worden gehaald. Nederland komt daarmee zijn contactueel aangegane (Europese) verplichtingen niet na en is daarvoor juridisch aansprakelijk (zie recente uitspraak in de Urgenda zaak).

Als je kijkt naar de belastingstructuur vormt de Elektriciteitswet wel echt een obstakel. Want waarom geldt voor kolen, gas en kernenergie dezelfde energiebelasting als voor duurzame energie? Als daar de vervuiling van fossiele brandstoffen wordt doorberekend, zou duurzame energie uit economische redenen veel sneller ontwikkeld worden, conventionele energie sneller worden afgebouwd en zouden de stroomprijzen sneller op een normaal niveau zijn. Daarmee zou de subsidie op duurzame energie wellicht kunnen worden afgeschaft en waardoor veel bezwaren zullen verstommen.

Nationaal Windenergie Event

windenergieWat zijn de uitdagingen en, wat zijn de kansen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de weerstand die aanwezig is omgezet wordt naar participatie? Inmiddels zijn er voor Wind op Land mooie lokale initiatieven waarbij burgers gezamenlijk met de stakeholders oplossingen creëren die voor iedereen waardevol zijn.
Maar ook bij Wind op Zee zoeken partners elkaar op om samen unieke projecten te creëren. Na een bezoek aan het Nationaal Windenergie Event bent u volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen! Bekijk het programma

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

3 Reacties

 1. Jammer dat de Windunie wel roept dat ze meer rendement uit windmolens willen, maar dat niet doen, ze blijven de ouderwetse aanpak volgen.|
  SDE is NU al overbodig, maar dat durft de Windunie nier.
  ZE kunnen NU al meer rendement voor grondeigenaren realiseren, zonder SDE, door de DEEL-windpark aanpak te volgen.
  Maar Windunie blijft keizen voor de huisjesmelker aanpak, waarbij grondeigenaren allen krijgen wat de SDE mogelijk maakt.
  Zonder SDE, kopen vele consumenten het DEEL-windpark. iedereen een kavel voor eigen gebruik.
  Zij krijgen de stroom voor de kostprijs, 3 cent per kWh.
  Het verschil tussen die 3 cent en de commerciele marktprijs van stroom, voor diezelfde consumenten, is zo groot, dat boeren, en andere grondeigenaren, daar wel wat van kunnen krijgen.

  Maar zo innovatief durft Windunie niet te zijn, dan daarmee benadelen zij hun klanten en de burgers waarmee ze zeggen samen te willen werken

  Maak ook de paradigma verschuiving van stroom verkopen naar kavels windpark verkopen.
  De 7 innovaties van het DEEL-windpark:
  http://www.duurzamebrabanders.nl/Stukje_Nieuwbouw_Windpark#de_6_Innovaties_van_een_DEEL-windpark

 2. P.M. Jansen van Veen

  Geachte heer Alex Posthumus, Windenergie krijgt natuurlijk een groot aandeel in de opwekking van energie in Nederland, maar ik denk dat in de nabije toekomst water- en wel degelijk ook zonne-energie (gas opslag,en andere opties) net zo belangrijk zullen worden. Aansturen op een zo groot mogelijke diversiteit van opwekken en besparen lijkt mij essentieel voor een betrouwbare energieopwekking.

 3. Met het weer is wind voor Nederland inderdaad de beste optie, maar zonnepanelen worden ook al steeds populairder en wie weet kan er binnenkort met water ook heel veel energie worden opgewekt. Bijvoorbeeld als er in de zee iets komt te staan wat energie opwekt door het stromende water, de zee staat namelijk nooit stil..

  Groet, Martijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *