Interview Ria Kalf – Duurzame Energieprojecten

Op dit moment zien we bij bio-energie vooral dat er veel meer warmte wordt gebruikt die met biomassa wordt opgewekt. En een tweede belangrijke ontwikkeling zijn de vochtige biomassastromen die we gaan vergisten en waar het biogas van kan worden gebruikt. En als derde poot zie ik wel, projecten die oorspronkelijk waren gericht om alleen vanuit biomassa, elektriciteit te produceren, ook nu de warmte veel meer te gaan gebruiken.

Praktijkvoorbeeld

Zelf vind ik een heel goed praktijkvoorbeeld het project van stadsverwarming Purmerend. Daar ligt al heel lang een stadsverwarmingsnet, dat werd verwarmd met gasgestookte centrale ketels. Die ketels hebben ze vervangen nu door biomassaketels. Het is werkelijk een hele mooie grote installatie. Die biomassa die ze daar gebruiken die nemen ze af van Staatsbosbeheer, dus is Nederlandse biomassa, mooie houtchips en het is werkelijk een heel mooi, nieuw, groot bio-energieproject.

Toekomst van Duurzame Energie

Op dit moment denken mensen dat we al meer dan 40% duurzame energie hebben, maar we zitten pas op 5%. We zijn het op 2 na slechtste jongetje van de Europese klas, na Luxemburg en Malta, dus wij scoren daar op dit moment niet heel erg goed. Ik denk dat door het energie akkoord we wel veel meer aandacht vestigen op het belang van duurzame energie. En ik denk dat de problemen in Groningen met de gaswinning daar natuurlijk ook wel wat aan toevoegen… Ik zie gewoon een belangrijke toekomst voor duurzame energie, ik zie dat we met elkaar er van bewust worden dat voor fossiele bronnen eindig zijn… Maar ik denk wel dat we zullen moeten leren ons over onze schaduw heen te springen. Want het betekent dat, eigenlijk ook ons fysieke energielandschap in de komende tijd heel erg gaat veranderen en als we daar niet gaan accepteren, dan zal het echt moeilijk zijn om duurzame energie daadwerkelijk zijn plek te geven die we echt voor de toekomst nodig hebben.

Mix van Duurzame Energie

Voor bio-energie denk ik dat het ook heel belangrijk is dat we… fossiele brandstoffen worden niet alleen voor energie gebruikt. Fossiele brandstoffen worden ook, fossiele grondstoffen worden ook gebruikt om heel veel producten van te maken. En we zien in de chemische industrie wel een trend om ook die fossiele grondstoffen te gaan vervangen door biomassa. Dus ik denk dat we richting 2050 daar een enorme slag gaan maken. Dan zie je denk ik het maken van producten en het maken van energie in elkaars verlengde gaan liggen. Omdat de reststromen die in de chemie bijvoorbeeld niet kunnen worden gebruikt, kunnen worden ingezet voor bio-energie. Daarnaast bio-energie kan je maken wanneer je het nodig hebt. Als je dat combineert met de meer variabele bronnen die van de weersomstandigheden afhankelijk zijn, zoals zon- en windenergie, dan heb je een hele mooie basis energiemix. Dus ik verwacht van bio-energie in 2050 een heel belangrijke rol.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *