Maatschappelijk draagvlak laat windmolens sneller draaien

U bent initiatiefnemer van een windpark? Landelijk merkt u dat Nederlanders steeds meer voorstander zijn van windenergie, maar op lokaal niveau, juist daar waar u het windpark voor ogen heeft, groeit de weerstand? Hoe gaat u daarmee om?

Het is essentieel dat de omgeving in een zo vroeg mogelijk stadium bij de planvorming betrokken raakt. De Gedragscode draagvlak en participatie wind op land en de gedragscode die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines kunnen uitkomst bieden. Beide gedragscodes omschrijven hoe de windsector de omgeving kan betrekken bij een windproject. Dit gebeurt onder andere door het voorschijven van een ‘participatieplan’ door de initiatiefnemer en door financiële projectparticipatie.

Participatieplan

In het participatieplan staat beschreven welke belanghebbenden er zoal zijn. Wat zijn hun vragen, zorgen en wensen? Hoe en wanneer worden ze betrokken bij het project? De gedragscodes voorzien ook in het creëren van draagvlak door middel van financiële participatie. In de praktijk blijkt dat dat namelijk een belangrijke pijler is om in de omgeving draagvlak te creëren. Maar wat houdt dit precies in?

Wettelijk is er vooralsnog geen maatschappelijk draagvlak nodig voor een windpark, maar het staat als een paal boven water dat de wieken er sneller van gaan draaien. Ook de wetgever onderschrijft het belang van draagvlak. Op dit moment is het wetsvoorstel voor de Omgevingswet aanhangig bij de Eerste Kamer. Daarmee krijgen participatie en maatschappelijk draagvlak een volwaardige plaats in de besluitvorming.

Nationaal Windenergie Event

windWilt u weten wat daar de gevolgen zijn voor u als initiatiefnemer of wilt u een antwoord op de hier bovengenoemde vragen? Kom dan naar de Round Table Session ‘Hoe win je lokaal draagvlak? Juridische lessons learned’ o.l.v. Robin Aerts, Senior Advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn tijdens het Nationaal Windenergie Event op 21 april a.s.

Bekijk alle informatie over het Nationaal Windenergie Event.

 

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

èèn Reactie

  1. Ik weet niet of het theorema van Betz al weerlegd is, maar dat betekent dat alle windenergieopbrengsten zeer beperkt zijn
    https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Betz
    mail naar mijnklimaat@xs4all.nl voor enkele nuttige essays

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *