Nieuwe middelen voor de uitvoering van het klimaatbeleid

Gemeenten en provincies spelen een belangrijke rol in de uitvoering van het klimaatbeleid. Het kabinet trekt daarom ruim €1 miljard uit om gemeenten en provincies tot en met 2025 te ondersteunen. Zij kunnen met dit geld hun kennis vergroten, extra personeel aantrekken en externe expertise in huis halen.

Decentrale overheden spelen sleutelrol in uitvoering van klimaatbeleid

De overheid neemt maatregelen om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Naast de overheid spelen ook gemeenten en provincies een belangrijke rol in de uitvoering van het klimaatbeleid. Je denkt hierbij aan:
  • Regionale energiestrategieën;
  • Warmtenetten uitrollen;
  • Woningen aardgasvrij maken.
In het Coalitieakkoord is afgesproken om voor de jaren 2023 t/m 2030 in totaal €5,6 miljard beschikbaar te stellen. Gemeenten en provincies kunnen hun taken op dit gebied daardoor goed uitvoeren.

Waarom is deze sleutelrol zo belangrijk?

De klimaattransitie is de grootste uitdaging van deze tijd. Het is een uitdaging die we alleen het hoofd kunnen bieden als we er gezamenlijk de schouders onder zetten, aldus Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie. Deze middelen zorgen ervoor dat gemeenten en provincies beter zijn toegerust om hun essentiële rol in de transitie te vervullen.

Hoe kunnen gemeenten en provincies deze hulpmiddelen aanvragen?

Het kabinet heeft de ‘tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid’ (CDOKE) gepubliceerd. Deze tijdelijke regeling biedt financiële ondersteuning aan decentrale overheden, zoals gemeenten en provincies, voor het uitvoeren van projecten gericht op:
  • Duurzame energieopwekking;
  • Energiebesparing;
  • Reductie van CO2-uitstoot.
De regeling ondersteunt ook bij het opstellen van beleidsplannen en het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden en andere partijen.

Wanneer kan de uitkering aangevraagd worden?

Gemeenten en provincies kunnen de uitkering voor het uitvoeren van klimaatbeleid aanvragen voor de jaren 2023, 2024 en 2025. Dit jaar doe je een aanvraag tussen maandag 3 april en vrijdag 28 april bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De hoogte van de subsidies zijn per gemeente en provincie apart vastgesteld.

Hoe mag de uitkering worden gebruikt?

De uitkering moet voor minimaal 90% worden gebruikt voor apparaatskosten. Onder apparaatskosten vallen:
  • Salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel;
  • Kosten voor ingeleend personeel;
  • Overige goederen en diensten, zoals een beleidsonderzoek, een onderzoeksopdracht of bijvoorbeeld een omgevingsdienst inhuren.
Gemeenten en provincies mogen maximaal 10% van de uitkering gebruiken voor overige kosten die te maken hebben met de uitvoering van het klimaatbeleid. Je denkt hierbij aan: communicatiemiddelen, technische onderzoeken en registratiesystemen.

Ga aan de slag met de warmtetransitie

Wil jij meer te weten komen over de belangrijke stappen die worden gezet in de warmtetransitie? Meld je dan nu aan voor de opleiding Duurzame warmteprojecten van Euroforum. Je leert hier om een sterke en haalbare businesscase te realiseren. Intensieve samenwerking met alle stakeholders is daarvoor essentieel. Deze opleiding is ook Incompany mogelijk, om direct met jouw collega’s op hetzelfde kennisniveau te komen.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Hoofdlijnenakkoord: energieopslag maakt energieonafhankelijkheid mogelijk

Bron: Energy Storage Nederland In de nacht van woensdag 15 mei zijn de PVV, VVD, …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *