Vier stappen voor betere duurzaamheidsverslaggeving middels de ESG-rapportage

Grote organisaties moeten aan de slag met hun ESG-rapportage zodat zij op tijd voldoen aan de nieuwe CSRD-wetgeving. Beursgenoteerde bedrijven moeten vanaf 2024 voldoen aan de wetgeving, maar het advies is om nu alvast te starten. Overige grote ondernemingen hebben die verplichting vanaf 2025. De meeste bedrijven willen wel, maar weten niet waar te beginnen. De praktische toepassing van de ESG-rapportage blijkt lastig te zijn. Een roadmap van vier stappen biedt mogelijk uitkomst.

De ESG-rapportage om duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken

De CSRD-wetgeving vraagt grote organisaties jaarlijks te rapporteren over hun duurzaamheidsontwikkelingen, sociale impact en impact op het milieu en de gerelateerde governance-structuur. Deze rapportages geven inzicht in de niet-financiële prestatie van organisaties, waardoor duurzaamheid beter geborgd wordt. Grote organisaties verwerken hun ESG-rapportage (duurzaamheidsverslaggeving) in het bestuursverslag. Hierin omschrijven zij doelen met betrekking tot Environment (milieu), Social (sociaal) en Governance (bestuur). De gemeten doelen (KPI’s) moeten vervolgens ondersteund worden door een beleidsmatige onderbouwing van organisaties.

Duurzaamheidsverslaggeving in de praktijk

Wil jij een ESG-rapportage opstellen om zo snel mogelijk te voldoen aan de CSRD-wetgeving? Volg dan de volgende stappen:

  • Stap 1: werk een strategie, het waardecreatiemodel en de dubbele materialiteitsmatrix uit. Voer daarnaast een ESG-nulmeting uit om te ontdekken aan welke van de doelen (vanuit ESRS-vereisten) jullie nu al voldoen.
  • Stap 2: werk de beleidsstukken uit die benodigd zijn om het duurzaamheidsbeleid uit te werken en de interventies te onderbouwen. Hiermee toon je aan hoe jullie de gestelde duurzaamheidsdoelstellingen bereiken of welke acties noodzakelijk zijn.
  • Stap 3: ontwikkel een softwaresysteem dat aansluit bij het duurzaamheidsbeleid. Het systeem biedt inzicht in alle interne onderdelen die relevant zijn voor duurzaamheidsrapportage. Je denkt hierbij aan de verantwoordelijkheden omtrent rapportage of een risico-inschatting (vanuit een PDCA-cyclus).
  • Stap 4: meet de gestelde doelen om te ontdekken in hoeverre jullie deze (gaan) bereiken of interventies het gewenste resultaat hebben gehad.

Verbeter de duurzaamheid van jouw organisatie

De eerste twee stappen zijn voor veel organisaties al lastig, zeker de dubbele materialiteit, maar grote problemen ontstaan ook bij stap drie. De organisatie is hier vaak simpelweg niet op ingericht. Hoe complex het ook is, ga ermee aan de slag! De CSRD-wetgeving is eind 2022 goedgekeurd, dus je ontkomt er niet aan. Daarnaast is het doel, te weten duurzaamheid en duurzaamheidsverslaggeving verbeteren, zeker de moeite waard.

Ga met duurzaamheidsverslaggeving aan de slag

Wil jij gericht aan de slag met een duurzaamheidsstrategie, om zo te voldoen aan de CSRD-wetgeving? Of heb jij net als vele anderen moeite om een ESG-rapportage op te stellen? Schrijf je dan in voor de opleiding ESG Rapportages: verdieping CSRD van Euroforum! Je krijgt tijdens deze opleiding informatie over welke ESG-informatie verplicht gerapporteerd moet worden, maar ook concrete handvatten hoe je deze informatie opstelt en controleert. Werk jij met een team aan de duurzaamheidsdoelstellingen? Kies dan voor een Incompany-traject om iedereen tegelijk op hetzelfde kennisniveau te krijgen.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *