Dataprotectie en Privacy; de ontwikkeling, visie en het advies volgens Jacob Kohnstamm

Wat is de belangrijkste ontwikkeling in de laatste jaren geweest? En wat heeft dit betekend voor privacy en dataprotectie in het algemeen?

De bijna grenzeloze mogelijkheden van de techniek om een individu te onderscheiden van anderen, vragen de volle aandacht. Door de technologische ontwikkelingen is het makkelijker dan ooit om grote hoeveelheden persoonsgegevens te verzamelen, te delen en op te slaan. Mensen kunnen nauwelijks meer vat krijgen op wie hun persoonsgegevens verwerkt en wat hiermee gebeurt. Zelfs wie gebrand is op zijn privacy, heeft geen inzicht in het woud van alle gegevensverwerkingen. Op basis van al die gegevensverwerkingen kunnen beslissingen over een persoon worden genomen die hem raken in het maatschappelijk verkeer. Hij kan immers in een groep mensen worden uitgezonderd en vervolgens apart worden behandeld. Bescherming van persoonsgegevens is erop gericht te zorgen dat burgers zeggenschap krijgen en houden over hun eigen persoonsgegevens. Dat vraagt om een versterking van de positie van burgers, transparantie en inzet op dit punt van bedrijven en overheden die persoonsgegevens verwerken, en tot slot om een krachtige privacytoezichthouder.

Wat is uw visie op privacy in de toekomst? Hoe ziet privacy en dataprotectie er over 20 jaar uit?

Op Europees niveau worden op dit moment belangrijke stappen gezet naar het bij de tijd brengen van de gegevensbescherming in de Europese Unie. Dit is onvermijdelijk in een tijd waarin persoonsgegevens in toenemende mate de landsgrenzen overschrijden. Met een stevige privacyverordening wordt de bescherming van persoonsgegevens als fundamenteel recht in de EU daadwerkelijk verstevigd.

Over 20 jaar: een sterke positie van burgers die zeggenschap hebben over hun eigen persoonsgegevens. En bedrijven en organisaties die het als vanzelfsprekend beschouwen om al bij het ontwerp van nieuwe diensten of producten rekening te houden met privacy-aspecten omdat zij er anders door de maatschappij en hun klanten op worden afgerekend. En tot slot een krachtige privacytoezichthouder die bij zeer ernstige en moedwillige overtredingen een stevige boete uit kan delen.

Welk advies rondom privacy wilt u meegeven aan deelnemende organisaties in Nederland?

Zet privacy in als ‘unique selling point’. Gebruik Privacy by Design. Dat betekent dat je al in het vroegste stadium van de ontwerpfase van nieuwe diensten of producten nadenkt over de privacy-implicaties en de waarborgen. Het is in het belang van het uiteindelijke succes van veel producten en diensten om de knapste koppen de opdracht te geven producten en diensten zó te ontwikkelen dat ze geen of veel minder inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer. Daarmee win én behoud je uiteindelijk het vertrouwen van je klanten en burgers.

En tot slot: ‘We don’t want to spoil the fun, but surprise minimisation is the name of the game!’ Wees transparant over de persoonsgegevens die je verzamelt en gebruikt, en met welk doel je dat doet. Verras mensen niet met allerlei verwerkingen van hun persoonsgegevens.


Alles weten over de stand van zaken rondom de Europese Privacy Verordening en de (inter)nationale gevolgen?

Bezoek het congres Dataprotectie en Privacy

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Het verbeteren van internationale betalingen in het ISO 20022-tijdperk

Bron: Banken.nl De ISO 20022-standaard voor berichtenverkeer revolutioneert de manier waarop financiële gegevens worden uitgewisseld. …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *