Home » Energie (Pagina 10)

Energie

Zet warmte in de picture!

Warmte is vandaag de dag een steeds belangrijker onderwerp. Verlaging van de gasproductie in Groningen, het aardbevingsdossier en het voorkomen van de afhankelijkheid van buitenlands aardgas dragen daar aan bij. Middels de warmtebrief aan de Tweede Kamer stelt minister Kamp …

Leer meer »

Warmte in de Metropoolregio Amsterdam

Artikel geschreven door Jan van der Meer, warmteregisseur van de Metropoolregio Amsterdam, in aanloop naar het Nationaal Warmte Congres welke dit jaar plaatsvindt op 26 november a.s.. “Bij de inzet van restwarmte zijn sommige partijen fel tegen. De restwarmte van industrie …

Leer meer »

Evaluatie Warmtewet

Onlangs heeft de minister van Economische Zaken zijn Warmtevisie gepubliceerd. Als vertrekpunt daarvoor neemt de minister het grote beslag dat warmtevoorziening legt op ons energieverbruik; in 2012 was de warmtevraag goed voor een aandeel van 55% in het bruto finaal eindverbruik. Verduurzaming van de warmtevoorziening is essentieel om een volledig ...

Leer meer »

Werken aan een warm draagvlak

Nadelige effecten als gevolg van de aardgaswinning worden door de grondverzakkingen in de provincie Groningen helder zichtbaar. Duidelijk is dat de Nederlandse bevolking deze nadelige effecten niet accepteert waardoor we gedwongen worden om na te denken over alternatieven voor aardgas. Het nationaal en Europees beleid is gericht op groeiende verduurzaming, ...

Leer meer »

Sleutel voor groene groei ligt in de stad

Steden zijn de motoren van de wereldeconomie: ongeveer 80 procent van alle economische activiteiten vindt er nu al plaats en in 2050 woont waarschijnlijk70 procent van de wereldbevolking in steden. Nu al zorgen steden voor 80 procent van het energieverbruik, de CO2-uitstoot en wereldwijde afvalproductie. Daarmee spelen (mega)steden de komende ...

Leer meer »