Home » Energie (Pagina 10)

Energie

Doe mee(r) met smart & circulair!

Door: Kees Jansen – hoofddocent van de opleiding Smart & Circular Cities Smart Cities is niet iets van ‘straks of later’; vrijwel alle steden zijn al behoorlijk smart en worden steeds slimmer door eigentijdse technologie. Dit jaar ben ik opnieuw …

Lees verder »

De fijne file

Column van Carlo van de Weijer, directeur Strategic Area ‘Smart Mobility’ TU Eindhoven Lang leve de Smartphone, kort leve de gebruiker Tesla heeft onlangs één van hun tienduizenden bèta-testers verloren in een tragisch ongeval in de Verenigde Staten. Anders dan de …

Lees verder »

Hoor de wind waait…

Juridische aspecten rond het geluid van windturbines! In het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht is een artikel verschenen van Robin Aerts en Aart Jan van der Ven met als titel ‘Hoor de wind waait… Juridische aspecten rond het geluid van windturbines!’. …

Lees verder »

De noodzaak van wind op zee wordt nu breed erkend

De grootste hobbels zijn genomen en Nederland is een van de meest interessante markten in de wereld wat betreft wind op zee. Dat zegt Laut van Seventer, Investment Manager Offshore Wind, RWE. Nederland was een ondergeschoven kindje, maar daar is nu geen …

Lees verder »

Levering van lauw grondwater valt onder Warmtewet

Bepaalt de Warmtewet dat warmte alleen warmte is als die warmte direct als zodanig bruikbaar is? Of valt lauw water bedoeld voor een warmtepomp als onderdeel van een bodemenergiesysteem, ook onder warmte in de zin van de Warmtewet? Lange tijd …

Lees verder »

Tips voor een duurzaam 2016

Om 2016 zo succesvol en duurzaam mogelijk in te richten vroegen wij een aantal experts uit de sector naar hun tips voor het nieuwe jaar! Denk goed na over wat je wilt bereiken met het project, wat je ermee denkt …

Lees verder »