Energie

‘Energy saving, spanning generations’ – door Marc Volder (Thermaflex)

Het gas uit Nederlandse bodem heeft ons gemaakt tot ‘latente' energieconsumenten. Even wat cijfers: Ongeveer 40% van het totale energiegebruik wordt in Nederland gebruikt voor warmteproductie. Van alle opgewekte warmte wordt ongeveer 50% gebruikt in de industrie en daarvan wordt 15% weer ‘weg gekoeld'. Dat is zonde! Deze restwarmte kan ...

Lees verder »

Sneak preview workshopdag ‘Planvorming en ontwikkeling van windparken

Voorafgaand aan de workshopdag 'Planvorming & ontwikkeling van windparken' hebben we de sprekers gevraagd een voorproefje te geven op hun presentatie en de problematiek. Een kleine greep: Politieke en maatschappelijke gevoeligheid van windparkenAaldert ten Veen (partner Stibbe) & Martijn ten Klooster (adviseur Pondera Consult, windpark NOP):Voor de realisatie van windparken ...

Lees verder »

Windenergie op land: kabinet wijst 11 nieuwe gebieden aan

Windenergie heeft een hoge prioriteit vanuit het rijk en is één van de belangrijke pijlers in het realiseren van de duurzaamheiddoelstelling van 16% in 2020. De concrete doelstelling is om in 2020 6000MW windenergie te realiseren, waarmee 4 miljoen huishoudens kunnen worden voorzien van elektriciteit. Om deze doelstelling kracht bij ...

Lees verder »

Onderzoek bereidt gemeenten voor op AMvB bodemenergie

In juni 2013 gaat de AMvB Bodemenergie in en worden gesloten bodemenergiesystemen meldings- en/of vergunningsplichtig. Voor gemeenten en provincies betekent dit dat zij nieuw bodembeleid moeten maken. Een consortium van 20 partijen is vandaag een onderzoek gestart om de kansen en risico's van gesloten bodemenergiesystemen in kaart te brengen. Wat ...

Lees verder »