De toekomst van de clean tech industrie

De markt voor schone en duurzame energietechnologie groeit wereldwijd met 27% per jaar. Met een verwacht volume van 1.600 miljard euro in 2020 zal deze sector een van de belangrijkste economische sectoren worden.

In aanloop naar de CleanTech Business Day op 11 december 2013, stelden wij aan een aantal sprekers de vraag:Hoe ziet volgens u de toekomst van de clean tech industrie eruit?


Cees Collart, Energyhouse B.V.

De clean tech industrie is de enige industrie die op de lange termijn zal overleven. Voor de goede orde doel ik daarbij niet alleen op de industrie die clean-tech producten maakt, maar ook op de andere industrieën die in staat zijn om hun producten “clean” te produceren. We leven al jaren “op de pof” van moeder aarde, putten eindige bronnen uit, nemen meer op vanuit de aarde dan dat we er aan terug geven en dat houd je niet vol. De reden dat de transitie langzaam verloopt is hem vooral gelegen in het feit dat het moed vraagt en pijn doet om de gevestigde belangen en verdienmodellen te transformeren naar nieuwe, meer “volhoudbare” modellen. Toch zal er uiteindelijk alleen perspectief zijn voor de industrieën die in staat zijn om deze transitie in te zetten en te voltooien.


Rob Burghard, enerGQ

Twee extremen:

De korte termijn toekomst, zeg Nederland en zeg < 2 jaar zal gekenmerkt worden door de beperkte financieringsmogelijkheden. Hierdoor zal de focus liggen op uitvindingen en innovaties die zich al op korte termijn (< 1 jaar) kunnen terugverdienen (enerGQ is daar een voorbeeld van). Deze innovaties doen het goed in crisis tijd en vinden zich dus versneld een weg vinden naar de markt.

De lange termijn toekomst, zeg Internationaal en zeg > 10 jaar, zal ongekende mogelijkheden bieden, simpelweg omdat we zonder Cleantech niet kunnen overleven. Helaas zullen grote rampen dit nog gaan onderstrepen. We kunnen alleen maar ‘afkicken’ van fossiel en als er een transitie bestaat naar volwaardige betaalbare en laagdrempelige schone alternatieven. De roep om deze alternatieven zal alleen maar toenemen even als de afkeer van fossiel. Hoog efficiënte, zeer compacte, opslag van elektriciteit met een grote capaciteit gebaseerd op nanotechnologie zou daarin een doorbraak zijn.


Frank Baldinger, Locamation

Opslagmethoden van energie uit hernieuwbare bronnen zullen komen en het ‘probleem’ oplossen dat helemaal geen probleem is. Er wordt vaak beweerd dat we een energieprobleem hebben. We hebben geen energieprobleem, we hebben een gebruiksprobleem. We hoeven op lange termijn helemaal niet te bezuinigen op energie. Er is genoeg zonne-enerige. De instraling van de zon in 1 uur is gelijk aan het totale gebruik in de wereld van 1 jaar. Factor 1 op 8760 en de 1ste wet der Thermodynamica zorgt er voor dat we eindeloos mogen verspillen en gebruiken, zolang als het maar zonne-energie is!

We maken nu ook gebruik van energieopslag, alleen is de energie die we gebruiken tientallen miljoenenjaren geleden opgeslagen. Als we de cyclus verkorten naar minder dan een paar maanden tot een jaar hebben we totaal geen probleem meer met energie!!!

Fundamentele research om op dit vraagstuk antwoorden te vinden is absoluut noodzakelijk. Het gebeurt gelukkig ook, zij het mondjesmaat. De industrie die de mogelijkheden voortkomende uit de fundamentele research oppakt zal de economische motor van de toekomst zijn. Het heeft wel een lange adem nodig, ver voorbij de ‘halfwaarde-tijd’ van politici en kapitaalverschaffers. Desalniettemin: De mens wil het, dus gebeurt het!


Robert Sakko, HeatMatrix Group BV

Momenteel staat clean tech nog naast ‘dirty’ tech. Op termijn zal er alleen nog clean tech zijn. Het wordt de nieuwe standaard.


Hans Overdiep, GasTerra B.V.

De druk op de schouders ten gevolge van klimaatveranderingen vraagt veel van ons. Noodzakelijke oplossingen zullen veelal van technische aard zijn. Het gaat om innovatie de komende decennia. Resultaat is dat de clean tech industrie het druk gaat krijgen!


Larry de Vaal, XEMC Darwind B.V.

Hier het verhaal beperkend tot de windindustrie. Onshore zullen in de komende 5 tot 10 jaar de WTG’s groter worden. ‘Minder palen voor eenzelfde geinstalleerd vermogen’. Het aantal WTG-aanbieders op de EU-markt zal waarschijnlijk vergroot worden met toetreders uit het Verre Oosten. Direct Drive technologie zal de overhand krijgen (lagere OPEX tegen gelijke of lagere CAPEX in verhouding tot traditionele WTG’s). Voor de offshore markt geldt wat toegepaste WTG-technologie betreft hetzelfde echter met 1 groot verschil ten opzichte van onshore WTG’s. Slechts een zeer beperkt aantal WTG-leveranciers zullen de strijd kunnen volhouden. Zeer grote bedrijven met een stevige balans. Voor WTG fabrikanten zijn de risico’s (lees liabilities) van offshore wind-powerplants enorm. In hoeverre Europese WTG-fabrikanten hierbij steun van hun overheden nodig zullen hebben is de vraag. Het betreft een uiteindelijk een strijd tussen giganten.


Evert Raaijen, Alfen

De clean tech industrie heeft een zeer goede toekomst, doordat de conventionele grondstof- en energiebronnen schaarser zullen worden in een door groeiende economieën groter wordende markt, en we over zullen moeten schakelen naar schone technologie. Hierbij is het wel van belang om goede selecties te maken van de business cases.


Welke kansen kunt u benutten in deze groeimarkt?

Laat u hierover volledig informeren en inspireren tijdens de CleanTech Business Day op 11 december 2013, welke georganiseerd wordt door FME-CWM en Euroforum. Dit event is dé landelijke ontmoetingsplek voor ontwikkelaars, producenten, afnemers en financiers van cleantech.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *