VGZ: Big data gebruik als basis voor de besluitvorming

Interview met Niels van Gorp, Senior BI Business Specialist, Coöperatie VGZ.

Met ruim 4 miljoen klanten heeft VGZ ongeveer een kwart van de Nederlandse markt. In onze analyses werken we dus met Big Data: Onze klanten zorgden de afgelopen jaren voor zo’n 1,5 miljard declaraties met een omzet van 10 miljard per jaar. Ieder jaar hebben we meer dan 1 miljoen calls met klanten. De data (gestructureerd)is dus aanzienlijk is en VGZ kijkt continu – uiteraard binnen de grenzen van de wetgeving – naar nieuwe manieren om meer date uit de omgeving te gebruiken om het voor hun klanten beter te maken; zowel de premie als de dienstverlening.

Op welke wijze speelt Big data een rol binnen de Coöperatie VGZ?

‘Ons idee is dat data eigenlijk de basis vormt voor al onze besluitvorming. We proberen data in te zetten in de gehele dienstverlening naar onze klant. Namelijk, bij het verbeteren van interne processen tot het onze financiële rapportage en verantwoording. Maar ook bij het primaire proces zoals het inkopen van zorg en het samen stellen van pakketten en het leveren van klantenservice. Dus: waar kan iemand het beste heen en bij welke aanbieder kunnen we de zorg het beste inkopen? Door de inzet van data op allerlei vlakken, zijn wij in staat onze premies voor onze producten zo laag mogelijk houden. Je zou kunnen zeggen dat data een van de core assets is van ons organisatie en dat Data, BI en ICT in brede zin niet meer slechts een ondersteunende rol hebben, maar van vitaal belang zijn voor het succes van onze organisatie.

Wat zijn de grootste uitdagingen geweest waar jullie intern mee te maken hebben gekregen?

De allerbelangrijkste uitdaging zit hem in het feit dat de modellen en de concepten die het Business Intelligence team bedenken nogal vooruitstrevend zijn. Echter, het wordt pas echt een succesvol project als je collega’s het gaan toepassen. We kunnen de mooiste modellen en visualisaties maken maar als het uiteindelijk niet gebruikt wordt door de business, is het verspilde tijd én geld. Het is dan de uitdaging om de hele organisatie mee te krijgen en hen mee te nemen door de toegevoegde waarde te benoemen.

Wat zijn kritische succesfactoren voor het inzetten van Big Data binnen Coöperatie VGZ?

Wat veel terug te lezen is in Data Science literatuur is dat projecten stokken omdat men niet uitgelegd krijg wat de toegevoegde waarde is van de gedane projecten. Zoals zojuist gezegd is het de tactiek om iedereen mee te krijgen. Hiervoor hebben wij een aantal succesfactoren:

  • Eén van de belangrijkste succesfactor is zoals wij de BI afdeling hebben ingericht, namelijk de aanstelling van (intern gerichte) business specialisten. Zij hebben heel veel kennis en kunde van onze interne klant en wat zij nodig hebben. Of het nou is om business te ontwikkelen of een nieuw pakket neer te zetten of voor het inkopen van zorg of bedienen van klanten aan te telefoon, onze business specialisten hebben kennis van wat er gebeurt in het veld en wat er nodig is. En aan de andere kant laat ik de vragen vertalen naar simpel modellering, Data Science projecten en analyses.
  • Verder ontwikkelen we agile, dat wil zeggen in stukjes, waarbij we de business altijd betrekken. Iedere 3 weken leveren we een nieuw stukje op en spreken we met de business door of ze de uitkomsten volgen en toetsen we de toegevoegde waarde. Zien ze die niet, dan stoppen we gewoon met ontwikkelen, want het kan voor BI een heel interessant project zijn, als de business denkt “we gaan het niet gebruiken” dan moeten we stoppen. Onze tijd is beperkt.
  • Eén van de andere dingen is dat we soms BI projecten los proberen te koppelen van de (operationele) beleidscyclus. Wat je ziet is dat Data Scientists anders veelal operationeel bezig zijn om adhoc beslissingen te ondersteunen. Dat helpt de business dan wel voor de korte termijn, maar voor echte verbetering zijn soms meer tijd en een langere termijn blik nodig.

Een voorbeeld waar jullie binnen VGZ mee bezig zijn geweest

Binnen Coöperatie VGZ hebben we gekeken naar hoe we in regio’s waar VGZ veel klanten heeft, de vraag naar een bepaald type zorg voor de toekomst beter kunnen voorspellen. Wanneer je bijvoorbeeld een idee hebt over hoeveel zorg je over 5 jaar moet inkopen, zal dit helpen om de gesprekken met de aanbieders beter in te gaan en efficiënter zorg in te kopen. Dit kan voor de klant weer tot betere premies leiden.

Voor dit project hebben we gekeken naar hoeveel artrose zorg we over 5 jaar moeten inkopen. We hebben onderzocht wat goede voorspellers zijn voor de zorgvraag en gekeken naar wat er over die voorspellers gezegd kan worden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de uitkomsten van dit onderzoeksproject. Zorg dat dat u aanwezig bent bij het congres (Big) Data in de Financiële sector dat plaatsvindt op 16 maart 2017.

Bekijk het programma

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *