Blockchain in identity management; een hype, een mythe of een lifechanger?

Op 13 februari 2019 wordt voor de vierde keer het e-Identity congres georganiseerd. Een van de hoofdthema’s van het congres is het gebruik van innovatie binnen identity management. We spraken Frans van Ette, coalition manager bij de Dutch Blockchain Coalition (DBC), in aanloop naar het congres over een van de innovaties binnen identity management: Blockchain.

Dutch Blockchain Coalition

DBC wil bouwen aan een veilige, betrouwbare digitale blockchain infrastructuur in Nederland die aansluit op de wensen van de gebruiker van de toekomst. Hoe betrouwbaarder en veiliger de infrastructuur is, des te eerder kunnen bedrijven en overheden over gaan tot blockchaintoepassingen op grote schaal en kan de Nederlandse economie en samenleving er de vruchten van plukken.

Het doel van de coalitie: voorwaarden creëren voor betrouwbare en maatschappelijk geaccepteerde blockchaintoepassingen. De focus van de coalitie ligt op het goed regelen van de fundamenten van blockchain. Zij werkt met een actie-agenda met drie lijnen:

  1. de techniek goed werkend krijgen
  2. de voorwaarden voor blockchain ontwikkelen zoals wet- en regelgeving uitleggen en toepassen
  3. een human capital agenda ,oftewel onderwijs en talentontwikkeling, ontwikkelen.

Wat is de grootste uitdaging om van Blockchain een succes te maken?

“De grootste uitdaging is de technologie goed geregeld krijgen op het niveau van identiteit. Voor elk soort transactie, van het aanvragen van een hypotheek tot het verhandelen van energie in de blockchain, is het belangrijk dat de identiteit klopt. Is de persoon of organisatie waarmee we zaken doen wel wie hij beweert te zijn?”

“Momenteel zijn die identiteiten nog niet betrouwbaar genoeg. Er zijn al een aantal oplossingen op de markt of in ontwikkeling. De coalitie onderzoekt deze oplossingen, bouwen prototypes en testen ze. Als het op dat niveau goed geregeld is, kunnen we overgaan naar toepassingsmogelijkheden op grotere schaal.”

Staat de huidige wet- en regelgeving Blockchain toe?

“In het door ons geschreven Smart Contract Rapport is vastgesteld dat de huidige wet- en regelgeving het gebruik van blockchain toestaat, maar dat wel heel precies naar de wettelijke eisen van de situatie in de blockchain moet worden gekeken. Zo moet bijvoorbeeld worden voldaan aan de eisen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), indien er persoonlijke gegevens worden verwerkt. Wordt de blockchain ingezet in het sociaal domein, dan geldt de wet- en regelgeving die van toepassing is op het sociaal domein. De Jeugdwet, een van de wetten in het sociaal domein, bevat bijvoorbeeld regels over registerplichten en privacy.”

Er worden steeds meer blockchain-toepassingen ontwikkeld die invloed hebben op mens en maatschappij. Als het controleren van iemand zijn identiteit in de toekomst via een blockchain-toepassing gaat, zal dit zeker een hoop dingen veranderen. Zowel voor de consument als voor de organisatie en alle andere betrokken partijen. Op het e-Identity congres geeft Frans een lezing over een onlangs opgezette samenwerking waarbij blockchain een lifechanger kan zijn voor de betrokken partijen.

e-Identity Congres

Op 13 februari 2019 is het e-Identity congres terug! Met de hoofdthema’s; Innovation, Customer Experience & Compliance is het congres dit jaar branche overstijgend! Meer informatie?
Bezoek de website

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *