Is een geïndexeerd pensioen nog haalbaar?

Artikel door Juul Dijkhuis

Door de effecten van inflatie moeten pensioenen geïndexeerd worden om waardevast te blijven. In hoeverre is het realistisch om te verwachten dat een stijgend pensioen voor de toekomst nog gegarandeerd kan worden? Indexering is een must, maar mogelijk onbetaalbaar.

Een geïndexeerd pensioen wordt jaarlijks aangepast aan loon- en prijsontwikkelingen. Ten onrechte wordt vaak gedacht dat in pensioenregelingen is vastgelegd dat de uitkeringen zeker worden geïndexeerd. Er moet rekening mee gehouden worden dat er voorwaarden worden gesteld aan deze indexering. Eenvoudig gezegd moet er wel voldoende geld beschikbaar zijn. Is het nog realistisch om indexering voor de toekomst in stand te houden?

Mogelijkheid om te indexeren is afhankelijk van het rendement

Over de belegde pensioengelden moet voldoende rendement gemaakt worden om per de pensioendatum aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Om er ook nog voor te zorgen dat er een stijgend pensioen wordt opgebouwd, moet er nog meer rendement gemaakt worden. Dit is ook gelijk het probleem waar pensioenfondsen en verzekeraars tegen aan lopen. Om meer rendement te maken, moet er risicovoller belegd worden. Maar dat is juist niet de bedoeling. Onze pensioenen moeten zoveel mogelijk gewaarborgd worden en dus moeten beleggingsrisico’s zoveel mogelijk voorkomen worden. Door het strengere beleid met betrekking tot het beleggen staan de indexeringen van pensioenen nog meer op de tocht.

Pensioenen niet of onvoldoende geïndexeerd! Wat zijn de gevolgen?

De meeste werknemers bouwen een te laag pensioen op. Dit kan bijvoorbeeld komen door wisselingen van werkgever, ondermaatse pensioenregelingen en door het uitblijven van indexering. De gevolgen zullen zijn dat er een pensioentekort ontstaat. De omvang van het tekort kan in de tientallen procenten lopen. Het uitblijven van indexering heeft de afgelopen jaren al gezorgd voor hiaten in pensioenregelingen. Het probleem is op te lossen door meer in te leggen. Er zal dus meer gestort moeten worden in de regeling of de verzekering om een goed pensioen op te kunnen bouwen.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *