Impressie van Jaarrekeningactualiteiten 2017

Op 7 december 2017 heeft het Seminar Jaarrekeningactualiteiten plaatsgevonden. Op deze dag heeft onder meer Hans Verkruijsse een presentatie gegeven aan de enthousiaste groep, over de ontwikkelingen met betrekking tot de verslaggeving. Niet alleen werd daarbij stil gestaan bij de nieuwe wijze van deponeren van jaarrekeningen met behulp van de nieuwe rapportage standaard XBRL/SBR. Juist omdat door deze nieuwe rapportage standaard nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd met betrekking tot het uitwisselen van gegevens, passeerden in vogelvlucht een groot aantal nieuwe ontwikkelingen zoals blockchain, kunstmatige intelligentie, robotica om het geheel samen te vatten in nieuwe conceptuele begrippen die data level assurance mogelijk maken.

De groep was positief kritisch op een aantal ontwikkelingen en vroeg zich soms ook wel af wat kleinere ondernemingen of familiebedrijven aan al die ontwikkelingen hadden maar zagen zeer wel in dat nieuwe ontwikkelingen een bijdrage kunnen leveren aan de winstgevendheid en performance van ondernemingen. Ook al was het een lange zit, een bijeenkomst van 4 uur, de groep bleef enthousiast en er waren geen uitvallers.

De middag was interactief, waarbij diverse onderwerpen aan de orde kwamen: naast directe actualiteiten in de vorm van nieuwe wet- en regelgeving ook meer algemene actuele capita selecta, zoals de gevolgen van het al dan niet voldoen aan bankconvenanten voor de jaarrekening, de omzetverantwoording als agent of principaal, en de verwerking van onzekere belastingposities. Mede aan de hand van vragen en stellingen werd het inzicht van de deelnemers vergroot.

Traditiegetrouw worden de voordrachten gegeven door drie hoogleraren, dit jaar naast Martin Hoogendoorn en Henk Langendijk Arjan Brouwer als nieuwe hoogleraar. Voor de immer humorvolle Henk Langendijk was dit, na 15 jaar, zijn laatste optreden voor Euroforum Jaarrekeningactualiteiten. De deelnemers, van wie velen ieder jaar opnieuw komen, dankten hem met applaus.

Jaarrekeningactualiteiten

We hopen u volgend jaar (wederom) te mogen verwelkomen op het jaarlijkse Seminar Jaarrekeningactualiteiten. De volgende editie zal plaatsvinden in november 2018. Meer informatie over het Seminar Jaarrekeningactualiteiten?

Bezoek de website

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *