(Video) Interview met René van de Kieft, Bestuurder Pensioen Fondsen

“Het was heel erg bij de tijd om te gaan voor een individueel pensioen. En ik kan me dat ook voorstellen als je kijkt naar wat er de afgelopen tijd met het pensioenfonds is gebeurd. Maar vergeet niet dat het opbouwen van een pensioenfonds enorm veel voordelen heeft. Het is veel goedkoper, je hebt toegang tot beleggingsmogelijkheden die je als individu niet hebt. En de solidariteit van minder sterke en zwakke groepen is gewoon een heel groot voordeel van de collectiviteit. Dus welke vorm je ook kiest, ik denk dat collectiviteit gewoon heel goed is. En in landen waar dat niet is gedaan, zoals in Engeland en Amerika, daar zien we dat dat ook een dramatisch gevolg heeft, dat mensen veel langer moeten werken.”

Het Nieuwe Pensioencontract

“Als je praat over het nieuwe pensioencontract, dan denk ik dat veel pensioenfondsen nog niet scherp op het vizier hebben wat nou de consequenties zijn, ook voor de deelnemers. Laat staan dat ze daar over gesproken hebben. Er is een enorm gat tussen al die ingewikkelde wetgeving en wat de individuele deelnemer begrijpt. En die kloof hebben we nog absoluut niet overbrugd. Dus ik denk dat we met elkaar nog veel scherper moeten krijgen wat de consequenties zijn en ook niet afwachten tot de wetgeving op dat punt afgerond is, maar gewoon maar eens een verkenning uitvoeren en proberen het met elkaar te begrijpen in gewone mensentaal. En dan het contact met de deelnemer weer zoeken.”

Deskundig of geschikt pensioenfondsbestuur?

“Het is heel erg belangrijk dat er veel aandacht is voor de kwaliteit ook van de pensioenfondsbestuurder en ik denk dat de Nederlandse Bank ook credits verdient dat ze daar veel aandacht aan besteed hebben, ook bij de toetsing van mensen gekeken hebben van is die deskundigheid er. We moeten ons aan de andere kant ook niet wijsmaken dat dat er helemaal niet was en het er nu opeens komt. Er zijn heel veel deskundige bestuurders al in besturen, maar het is wel goed dat er meer gekeken wordt naar hele specialistische gebieden. En dat daar ook mensen bij betrokken worden die écht kennis van zaken hebben. En ik denk in die zin dat we ook daarvan kunnen gaan zien straks en ook de vruchten van kunnen gaan plukken, want dat helpt om de fondsen nog meer solide te maken dan dat ze al zijn.”

Pensioen combineren met wonen en zorg?

“Het is best wel begrijpelijk als je kijkt naar huishoudens of gezinnen, dat je niet alleen denkt aan inkomen, maar ook aan wat heb je later als zorg nodig en wat is je huisvestingssituatie. Aan de andere kant maken we het daar ook heel erg ingewikkeld mee. En pensioen is op zichzelf al heel erg ingewikkeld. Ik denk dat stap één zou zijn dat we allereerst toch het huidige pensioenstelsel weer lekker vlot laten draaien. En dat iedereen daar weer vertrouwen in heeft. En dan zou je verder kunnen kijken van hoe verbinden we dat met de bredere financiële situatie positie van mensen. En daar past dan natuurlijk wonen in en het financieren van wonen. En misschien uitruil daar tussen en ook hoe kan ik sparen voor zorg.”

Het Pensioen Forum 2013

Het Pensioen Forum is bij uitstek de plek en de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over al deze actuele ontwikkelingen, die gewoon spelen en waar iedereen mee te maken heeft. En waarin je collega’s ontmoet die ervaring soms al hebben, die iets hebben meegemaakt wat je kunt uitwisselen met elkaar. En daarnaast allerlei mensen uit het veld, uit de politiek en praktijk, die goede inzichten kunnen brengen en waar je gewoon heel veel van kunt opsteken. En wat je weer mee terug kunt nemen naar je eigen fonds. Dus dat mag je gewoon niet missen.”

Over Sophie van den Hoven

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *