Jan Kees de Jager: “De betrokkenheid van zowel werknemer als werkgever bij het collectief pensioen is zeer belangrijk”

Nederland heeft het best gefinancierde pensioenstelsel in het Eurogebied. Er zijn landen met pensioenreserves die nauwelijks enige betekenis hebben, maar die wel tenminste hetzelfde vergrijzingsprobleem hebben. Loopt het rijke Nederland geen risico’s nu we in een muntunie zitten met zulke grote verschillen in rijkdom?

“Ja, in een gemeenschappelijke muntunie brengt economische voorspoed ook risico’s met zich mee. De afgelopen jaren zijn de zwaktes van het financiële stelsel blootgelegd, maar in hetzelfde samenwerkingsverband hebben wij ook intensief samengewerkt om tot adequate oplossingen te komen. Maar je kunt gerust stellen dat Noord-Europa mede vanwege de grotere pensioenreserve meer inflatie avers zal zijn dan Zuid-Europese landen.”

We zitten in zware economische tijden. De Nederlandse economie lijkt verder in het slob te raken. Faillissementen nemen toe en de werkeloosheid loopt op. Waar moet volgens u het economisch herstel vandaan komen?

“Innovatie. Nederland, maar ook Europa (waar wij in sterke mate van afhankelijk zijn) zal de komende tientallen jaren geconfronteerd worden met een vlakke demografische groei. Dit geeft een beperking aan de economische groei, die het zal moeten hebben van productiviteitsgroei en concurrentiekracht.. Bedrijven moeten daarom inzetten op het innoveren van hun producten en diensten. Als staatssecretaris van Financiën heb ik daar de innovatiebox voor gecreëerd. Een succesvolle oplossing die door kleine en grote bedrijven werd ingezet om juist in de crisis innovatie mogelijk te maken.”

Nederlandse pensioenfondsen worden steeds vaker onder druk gezet voor wat betreft hun beleggingen. Ze moeten meer in Nederland beleggen, meer beleggen in hypotheken en in de Nederlandse infrastructuur en recent ook in MKB-leningen. Is dat verstandig?

“Voor pensioenfondsen zijn de investeringsbeslissingen ook complexer geworden. Na onrust op de financiele markten verwachten de klanten stabiliteit en weloverwogen beslissingen. Het vertrouwen kan niet nogmaals dergelijk geschaad worden. Daarom zullen alle opties nog beter geanalyseerd worden voordat er een keuze gemaakt wordt. Beleggen in hypotheken, infrastructuur of MKB-leningen kan een stabiel en, heel belangrijk voor pensioenfondsen, indexgerelateerd rendement opleveren.

Maar het is aan de beheerders én uitvoerders om elke belegging individueel te beoordelen.”

Met de toename van DC pensioenen lijkt het erop dat betrokkenheid van werkgevers bij het pensioen kleiner wordt. Is pensioen niet een dusdanig belangrijke arbeidsvoorwaarde dat werkgevers juist veel actiever hierbij betrokken moeten zijn, tot op het hoogste niveau in het ondernemingsbestuur?

“Natuurlijk is de betrokkenheid van zowel werknemer als werkgever bij het collectief pensioen zeer belangrijk. Echter dit kan m.i. ook prima bij een DC regeling. Ook op het hoogste niveau. Met bijvoorbeeld de PPI is een collectieve regeling met DC prima te combineren met betrokkenheid op het hoogste niveau bij de werkgever. Bij sommige DC regelingen zal het kunnen betekenen dat de werkgevers een nieuwe rol gaan spelen en de verzekeraar/pensioenuitvoerder meer naar de voorgrond zullen treden. Dit is door de technologische ontwikkelingen en daarmee eenvoud van directe communicatie en informatieverstrekking, ook goed mogelijk.”

Jan Kees de JagerJan Kees de Jager (voormalig Minister van Financiën) spreekt op De Pensioenconferentie voor Werkgevers op 13 juni 2013 over de rol van de werknemer in het pensioenverhaal. Hij gaat hierbij in op de verantwoordelijkheden van de werkgever, pensioenfonds en werknemer, de pensioenregeling als arbeidsvoorwaarde en hoe u pensioen kunt inzetten als profilering richting werknemers.

Meer informatie vindt u op de website van De Pensioenconferentie voor Werkgevers.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *