Martin Hoogendoorn: “Bij de jaarrekening komt steeds meer aandacht voor niet-financiële prestaties”

Jaarverslaggevingsregels blijven voortdurend veranderen. Frequente wijzigingen in inzichten, aanbevelingen en regelgeving ten aanzien van een juiste weergave van de jaarcijfers zorgen ervoor dat een jaarlijkse update onmisbaar is.

Ook voor de jaarrekening 2014 zijn enkele bepalingen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving gewijzigd. De belangrijkste nieuwe bepalingen voor 2014 zijn de aanpassingen van RJ 290 Financiële Instrumenten. Dit betreft de vaststelling van de effectiviteit van kostprijshedges en het al dan niet moeten afscheiden van ‘embedded’ derivaten, derivaten die besloten liggen in andere contracten.

Kortom, veranderingen die impact hebben op uw jaarrekening. We vroegen de sprekers van het seminar Jaarrekeningactualiteiten om alvast hun visie te geven op de belangrijkste veranderingen voor de Jaarrekening 2014. Onderstaand het interview met Martin Hoogendoorn RA, hoogleraar Externe Verslaggeving Erasmus Universiteit Rotterdam en Raad-plv. Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam.


Martin HoogendoornWat zijn de belangrijkste wijzigingen omtrent verslaggevingsregels?

De belangrijkste wijzigingen betreffen vooral financiële instrumenten. In Nederland bestaan nieuwe aangescherpte regels voor hedge accounting, in het bijzonder de toepassing van kostprijshedge-accounting (de toets of een afdekking effectief is, is aangescherpt), en voor het afscheiden van bepaalde derivaten die besloten liggen in andere contracten (embedded derivaten). Internationaal is IFRS 9 gepubliceerd, met diverse aanpassingen in de waardering en resultaatbepaling van financiële instrumenten, waaronder de vraag op welk moment een verlies mag worden geboekt (in het verleden was dat pas als een verlies objectief aanwezig was, volgens de nieuwe regels wordt een verlies al geboekt als het wordt verwacht).

Wat is de relevantie van IFRS 15 voor de Nederlandse praktijk?

IFRS 15 gaat over de verwerking van opbrengsten in de jaarrekening en is uiteraard primair relevant voor Nederlandse ondernemingen die IFRS volgen. Wellicht worden de nieuwe regels ook verwerkt in de Nederlandse Richtlijnen. De impact van IFRS 15 kan ik nog niet goed overzien. Voor een belangrijk deel is het een bevestiging van de reeds bestaande praktijk van opbrengstverantwoording. Wel is een verschil dat niet langer de overdracht van risico’s centraal staat, maar de overdracht van beschikkingsmacht.

Welke kansen voor het bedrijfsresultaat liggen er mbt de verwerking van de pensioenverplichtingen?

Het bedrijfsleven heeft naar mijn observatie al lang gereageerd op de ontwikkelingen in pensioenverslaggeving door versobering van de pensioenen, in het bijzonder door meer over te gaan van defined benefit stelsels naar defined contribution stelsels. In Nederland is dat vaak geen individuele defined contribution maar collectieve defined contribution. De risico’s liggen dan bij de werknemers.

Wat zijn uw belangrijkste tips om een jaarrekening sneller en efficiënter te realiseren?

Vooral: zorg dat de interne administratieve organisatie optimaal is ingericht. Stem tijdig eventuele accounting issues af, ook met je externe accountant, en zorg dat de noodzakelijke waarderingen (marktwaarde, impairments) tijdig worden gemaakt. Beheers IT-projecten goed. Zorg ervoor dat nieuwe ondernemingen volledig administratief worden geïntegreerd.

Welke toekomstontwikkelingen voorziet u voor de jaarrekening?

De belangrijkste ontwikkeling is mijns inziens die in de richting van integrated reporting, waarbij naast financiële prestaties ook meer aandacht komt voor niet-financiële prestaties, ingebed in maatschappelijk verantwoord ondernemen.


Jaarrekeningactualiteiten

Seminar Jaarrekeningactualiteiten | 27 november 2014 | Rotterdam

Op 27 november krijgt u van jaarrekening-experts waaronder Martin Hoogendoorn een overzicht van de meest actuele vraagstukken op het gebied van verslaggeving. De vraagstukken worden behandeld op praktische wijze en in de nationale context. Kortom, in één dag de laatste en belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van uw jaarrekening op een rij.
Het gehele programma en alle sprekers vindt u op de website van Jaarrekeningactualiteiten.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *