Mark Buiting (VGZ): “De verzekeringssector heeft aanzienlijke schade opgelopen”

Nationale en Europese wet- en regelgeving staat hoog op de agenda van Nederlandse verzekeraars. Maar welke interne én externe kansen er te benutten zijn, zonder deze wet- en regelgeving uit het oog te verliezen, is voor veel verzekeraars van cruciaal belang! Voorafgaand aan het Risk Forum voor Verzekeraars interviewden wij Mark Buiting, afdelingsmanager Risk, Compliance en Veiligheidszaken bij VGZ over de innovatie in de verzekeringssector, privacymanagement en de toekomst van de verzekeringssector.


Hoe heeft de verzekeringssector zich de afgelopen 10 jaar ontwikkeld?

Door de kredietcrisis en schandalen in de financiële sector in de brede zin, heeft ook de reputatie van de verzekeringssector aanzienlijke schade opgelopen. Het algemene vertrouwen in financiële dienstverleners was sterk gedaald. Om het vertrouwen van klanten te herwinnen is in de tweede helft van de afgelopen 10 jaar veel energie gestoken transparantie en verantwoording. Verantwoording in jaarverslagen wordt steeds explicieter, voorwaarden zijn eenvoudiger verwoord en er wordt meer aandacht besteed aan het klantbelang. Deze ontwikkelingen hebben effect. Uit diverse polls wordt zichtbaar dat het vertrouwen nog beperkt, maar langzaam aan herstellende is. Het herstel zal nog wel enige tijd vergen, immers vertrouwen komt te voet en gaat te paard.

Wat zijn de kansen die privacy management biedt?

Om gebruik te maken van producten en diensten in het algemeen zul je persoonsgegevens moeten afstaan, daar kom je niet omheen. Het bewustzijn bij de gemiddelde klant over de risico’s van het gebruik van zijn gegevens neemt steeds meer toe. De klantbehoefte aan inzicht en vertrouwen in gegevensverwerkende bedrijven neemt daarmee ook toe. Zeker bij bedrijven waar het gaat om gegevens waar men direct het predikaat ‘gevoelig’ aan hangt. Voorbeelden zijn burger servicenummer, medische gegevens, banksaldo etc. Daar speelt privacymanagement een belangrijke rol. Enerzijds de sturing op interne (compliant) verwerking van privacygevoelige gegevens en anderzijds de vertaling van de inhoudelijk complexe werking van maatregelen naar een eenvoudige uitleg en expliciete verantwoording voor alle belanghebbenden. Uitgebreide privacyvoorwaarden op websites en in polisbijlagen, website-‘cookiecontrol’ en verslagen over voldoen aan privacygedragscodes spreken de gemiddelde eigenaar van gegevens niet aan. Ervaringen in het eenvoudiger en uniform communiceren over complexe producten en voorwaarden zijn al opgedaan, bijvoorbeeld in de vorm van de risicometer financiële producten (AFM) in relatie tot financieel eigendom en de aanpak van Creative Commons voor intellectueel eigendom. Branchebreed Privacymanagement kan analoog daaraan wellicht een vervolg ontwikkelen voor gegevenseigendom. Goed ingericht privacymanagement zorgt daarmee niet alleen voor compliant verwerking, maar verhoogt -o.a. door eenvoudige toelichting- ook het klantvertrouwen en legt daarmee de basis voor langdurige klantrelaties.

Waar en hoe innoveert de verzekeringssector om kansen te pakken?

Naast ontwikkelingen in centrale infrastructuren voor de vastleggingen van gezondheids-gegevens is er een groeiende aandacht voor het thema Zelfmanagement. Discussies rondom de centrale verzameling van gegevens en de beveiliging / het gebruik ervan zijn bij de Zelfmanagement aanpak veel minder aan de orde. Door middel van de snelgroeiende markt van koppelbare sensoren voor bijvoorbeeld mobiele telefoons die aangesloten kunnen worden op e-Health apps krijgt de klant meer regie op zijn eigen gezondheid. De apps zijn gericht op preventie of vroegtijdige detectie van veranderingen in de gezondheid van de gebruiker. Door de preventieve werking of vroegtijdige signalering is de verwachting dat zorgkosten lager uitvallen. Dit heeft een naar verwachting een positief effect op het verzekeren van zorg. Het zelf ontwikkelen en ook het stimuleren van het gebruik van zelfmanagementtoepassingen is daarmee een aantrekkelijk innovatiegebied.

Waar staat de verzekeringssector over 5 en 10 jaar?

Technologieontwikkelingen zijn een belangrijke driver voor de toekomst van de verzekeringssector. Het belang van het directe klantkanaal en social media neemt steeds meer toe en maken dat de klanten sneller beslissen. Online verzekeren is allang niet meer iets voor de early-adopters. Klanten worden ook kritischer op de kwaliteit en snelheid van de dienstverlening. De verzekerden organiseren zich in online-communities waar ook de performance van verzekeraars aan de orde komt. De verzekeraars krijgen door de digitalisering, social media en Internet meer en meer toegang tot waardevolle klantinformatie waarop gestuurd kan worden. Dit vraagt om snelheid in verwerking, aanpassingsvermogen en aandacht voor business intelligence en data-kwaliteit van de verzekeraars. Dit geldt ook voor de relaties van verzekeraars met businesspartners. De partners moeten mee in toenemende verwachtingen over snelheid en aanpassingsvermogen.


Risk Forum voor Verzekeraars

Risk Forum voor Verzekeraars

Op 11 december biedt Het Risk Forum voor Verzekeraars een platform om gelijkgestemden uit de branche te ontmoeten en elkaar te inspireren, kennis te delen en nieuwe contacten te leggen. Experts als Richard van Weurding (Verbond voor Verzekeraars), Udo Oelen (College Bescherming Persoonsgegevens) en Jack Hommel (Avéro Achmea).
Kijk voor het gehele programma en sprekers op de website van het Risk Forum voor Verzekeraars

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

èèn Reactie

  1. Wat voor een land zal nederland woerdn als jeje buurman aan moet geven als hij een patatje eet?De overheid laat ons ook leven in een land met een zeer slechte luchtkwaliteit, verhoogt de max.snelheid naar 130 km, en ik praat niet eens over chemische fabrieken die keer op keer in de fout gaan. Wie doet hier wat aan??Weten jullie wel hoeveel mensen er rondlopen met longproblemen, zonder dat die mensen ooit gerookt hebben?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *