No risk, no fun! Interview met Erik van Marle, directeur NAR

Interview met Erik van Marle, directeur Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement, door Pieter Lammers, CareerGuide

Is het aanstellen van een Chief Risk Officer de doodsteek voor Risicomanagement?

´Ik ben steeds vaker geneigd te denken van wel. Zodra een Risk Officer Chief wordt, ontstaat er een verkeerde verantwoordelijkheid. Ten eerste heeft iedereen in de board in het algemeen duidelijke taken en verantwoordelijkheden, een op een gekoppeld aan de prestaties van de organisatie. De CRO is daarmee dan verantwoordelijk voor de risico’s?!

Dit kan dus nooit het geval zijn want voor risico’s voel je je alleen verantwoordelijk als je ook iets kan met de upside ervan. Zonder risico geen rendement. Ten tweede wordt het risicomanagement daarmee veel te veel opgehangen aan structuur, systeem, compliance en bureaucratie. Terwijl het juist draait om de houding en het gedrag van het management.´

“Je voelt je alleen verantwoordelijk voor risico’s
als je ook iets kan met de upside ervan”

Moet je risico’s zoveel mogelijk mijden?

Aan het woord is Erik van Marle, hij is een van de oprichters van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement en een van de sprekers tijdens het Risk Forum voor Verzekeraars. ´Organisaties hebben ambities en doelstellingen. Op weg daar naartoe krijgen zij beslist te maken met risico’s. Risico’s die het behalen van deze doelstellingen in de weg kunnen staan, of zelfs het voortbestaan van de organisatie kunnen bedreigen.

Het is een misvatting om te denken dat je die risico´s moet mijden. Juist niet; no risk, no fun. Risk Management is meer dan een rekenexercitie. Effectief Risk Management is het op gang brengen van een permanent proces van reflectie.

Door de dialoog aan te gaan wordt de relatie tussen doel, risico en prestatie helder. Weet je dat te organiseren, dan wordt risicomanagement synoniem aan ondernemen en anticipeer je voortdurend op wijzigende (markt) omstandigheden. Daarin ligt de ware uitdaging voor de CRO.

Welke rol speelt Risk Management bij de innovatie van verzekeraars?

Het business model voor verzekeraars gaat veranderen. Alleen al de groei van het directe kanaal ten opzichte van het intermediair, dwingt tot het maken van rigoreuze keuzes.

Eenvoudig zal dat niet zijn. KLM tover je tenslotte ook niet een, twee, drie om in een budget maatschappij. De organisatie is doordrenkt met servicedenken en dat geldt ook voor traditionele verzekeraars.

“Men zal in beweging moeten komen”

En toch zal men in beweging moeten komen. Voor dit proces is het van belang dat reflectie tussen organisatie en markt wordt georganiseerd. Nu heeft de gemiddelde werknemer van een (intermediair gerichte)verzekeraar maar weinig gevoel bij de klant. Maak je een fout dan wordt je niet rechtstreeks gecorrigeerd door diezelfde klant. Zo liepen we onlangs tegen de case aan waarbij men verzuimd had een grote groep polishouders uit te betalen. Pas na 6 maanden kwam de klacht hierover via de RvB op de afdeling terecht. Door op alle niveaus reflectie te organiseren en hierover de dialoog op te starten, kan Risk Management de organisatie helpen effectief te innoveren en de daaraan verbonden risico’s beheersbaar houden.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *