Ons betalingsverkeer in 2020

De toekomst van het betalingsverkeer was nog nooit zo onzeker. Belangrijke drijvende factoren als (disruptieve) innovatie en afnemend vertrouwen in elektronisch betalen zijn actueel en stuwen toekomstscenario’s in diverse richtingen. g4s Cash solutions en PwC namen daartoe de verschillende factoren en trends onder de loep. Met behulp van deze input maakten beide partijen mogelijke toekomstscenario’s, en tijdens een lunchcauserie op vrijdag 26 april werden deze scenario’s bediscussieerd.

Meest waarschijnlijk: pluriforme doorontwikkeling

Bij pluriforme doorontwikkeling ontwikkelt de samenleving zich volgens de huidige verwachting, en wordt mobiel betalen de standaard. ‘Mobiel’ heeft dat bereikt omdat het steeds veiliger, efficiënter en eenvoudiger is geworden. Toch is Paul Kerkhof, Business Development Manager Marketing en Sales bij CCV Holland, ook kritisch. “Pluriforme doorontwikkeling is een organisch proces. Vernieuwingen gaan heel geleidelijk. Daarbij komt: bij alle vernieuwing blijft er behoefte aan een traditionele back-up. Cash blijft dan een vertrouwd middel.”

Cash blijft

De verdeling tussen chartaal en giraal geld is veranderd. Cash speelt echter ook na 2020 een wezenlijke rol, vooral door zijn kwaliteit als anoniem betaalmiddel.” Als vorm van anoniem noemt Peters waardebonnen of varianten daarop. “Zulke alternatieven vreten geleidelijk het grote aantal contante transacties aan. Daarbij is de essentiële vraag: Wie is de derde partij die deze betaalvorm mogelijk gaat maken?

Aanhoudende economische crisis (blijvende onzekerheid in de markt; eventuele val van de euro leidt tot run op cash).

De discussie krijgt vorm aan de hand van stellingen, die aansluiten bij de verschillende mogelijke scenario’s. Eugénie Krijnsen: Er is een duidelijke relatie tussen de economische crisis en het gebruik van chartaal geld.” De verdeling tussen ‘eens’ en ‘oneens’ is ongeveer 50-50. Jan Binnekamp omarmt de stelling: “Dit verband is er zeker. Kijk naar de statistieken van de Europese centrale banken. Als de nood aan de man komt, hebben mensen graag fysiek geld in handen.” Anne-Richard Schaafsma (Marketing en Sales Manager Banking bij G4S Cash Solutions) is minder overtuigd van zo’n duidelijke relatie. “We kampen al een paar jaar met een economische crisis en onze betaalgewoonten zijn niet echt veranderd.”

Toenemend technisch falen (wantrouwen jegens elektronisch betalen door structurele storingen en cybercrime).

Eugénie Krijnsen: “Cybercrime is aan de orde van de dag. Ook de verbetering van het systeem kost geld. De stelling: Een betaalrekening wordt straks tweemaal zo duur voor de klant, want cybercrime moet bevochten worden.” Gert Askes vindt het logisch dat beveiligingskosten worden doorberekend. “De digitale infrastructuur plus alle gewenste veiligheidsmaatregelen kost de bank geld. De klant moet af van het idee dat deze dienstverlening hem niets extra’s kost.”

Pluriforme doorontwikkeling (door technologische innovaties ontwikkelt de betaalmarkt zich in hoog tempo; mobiel betalen wordt de standaard).

Eugénie Krijnsen: “Velen van u houden pluriforme doorontwikkeling voor het meest waarschijnlijke scenario voor 2020, maar door de grote afhankelijkheid van technologie is het onvermijdelijk dat het af en toe misgaat. De consument moet dat accepteren.” De zaal is het hiermee grotendeels eens. Annemarie Jorritsma: “Mensen weten uit eigen ervaring dat techniek het kan laten afweten. Maar deze acceptatie hangt samen met een overtuiging. Namelijk dat een bank er alles aan doet om systeem falen te voorkomen.”

In gesprek blijven

Gert Askes doet het slotwoord. “In bovengenoemde stellingen staat het Nederlandse perspectief centraal. Maar het is een feit dat enkele van de geschetste ontwikkelingen ons land overstijgen. Dat maakt de discussie lastig. Heel veel partijen hebben invloed op de hier besproken materie. Dat het betalingsverkeer tussen nu en 2020 fundamenteel verandert, daarover is iedereen het wel eens. Het tempo en de exacte invulling daarvan is onduidelijk.

U kan hier de PDF met de gehele inhoud downloaden:

Ons betalingsverkeer in 2020


Op 16 juni 2015 vindt de 16e editie van het congres Toekomst van het Betalingsverkeer plaats.Al meer dan 16 jaar hét congres in Nederland waar jaarlijks meer dan 200 betaalexperts samen komen om alles te horen over de laatste ontwikkelingen in de betaalsector.

Over marieke

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *