Finance en Control

Martin Hoogendoorn: “Bij de jaarrekening komt steeds meer aandacht voor niet-financiële prestaties”

Jaarverslaggevingsregels blijven voortdurend veranderen. Frequente wijzigingen in inzichten, aanbevelingen en regelgeving ten aanzien van een juiste weergave van de jaarcijfers zorgen ervoor dat een jaarlijkse update onmisbaar is. Ook voor de jaarrekening 2014 zijn enkele bepalingen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving gewijzigd. De belangrijkste nieuwe bepalingen voor 2014 zijn ...

Lees verder »

Roderick Molenaar: Nieuwe FTK is een evolutie in plaats van een revolutie

Interview met Roderick Molenaar, Portfolio Strategist Investment Solutions & Research bij Robeco, door Jan Aikens, hoofdredacteur Findinet "Hoewel de discussie over een nieuwe inrichting van de tweede pijler in het najaar opgestart wordt, betekent dat niet dat we de veranderingen in het nieuwe FTK moeten bagatelliseren." Roderick Molenaar, Portfolio Strategist ...

Lees verder »

Is een geïndexeerd pensioen nog haalbaar?

Artikel door Juul Dijkhuis Door de effecten van inflatie moeten pensioenen geïndexeerd worden om waardevast te blijven. In hoeverre is het realistisch om te verwachten dat een stijgend pensioen voor de toekomst nog gegarandeerd kan worden? Indexering is een must, maar mogelijk onbetaalbaar. Een geïndexeerd pensioen wordt jaarlijks aangepast aan ...

Lees verder »

Analyse wetsvoorstel voor de aanpassing van financieel toetsingskader (FTK)

Woensdag 25 juni 2014 heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel ‘Wet aanpassing financieel toetsingskader (FTK)' ingediend bij de Tweede Kamer. Robeco Investment Solutions & Research heeft het wetsvoorstel voor de aanpassing van financieel toetsingskader geanalyseerd. Hun bevindingen zijn weergegeven in het volgende whitepaper. Kernpunt voor ...

Lees verder »

Wat zijn de drie belangrijkste te verwachten trends in de pensioensector?

De ontwikkelingen binnen de pensioensector zijn in volle gang. In aanloop naar het Pensioen Forum vroegen wij een aantal experts uit de sector naar de te verwachten trends. Xander den Uyl, Bestuursvoorzitter Pensioenfonds Werk & (Re)Integratie De belangrijkste 3 trends zijn: De verdergaande schaalvergroting van fondsen Overgang (op grote schaal?) ...

Lees verder »

José Meijer (ABP): “Het vertrouwen in ons stelsel moet terug!”

Interview met José Meijer, plv. Bestuursvoorzitter ABP, en spreker van het Pensioen Forum (1 & 2 oktober). "Het grootste gevaar van het nieuwe FTK is dat we straks eindelijk consensus binnen de pensioensector hebben over alle technische details van het FTK, maar dat het maatschappelijke draagvlak voor ons pensioenstelsel, met ...

Lees verder »

Pensioencommunicatie belangrijk?

Al langere tijd zijn we ons er als pensioensector goed van bewust dat ‘de pensioenconsument' meer inzicht moet hebben in zijn of haar pensioenplaatje, zoals in de hoogte van de toekomstige pensioenuitkering, de (premie)kosten en de indexatiemogelijkheden. In 2007 werd daarom de wetgeving voor pensioencommunicatie drastisch uitgebreid en zagenonder andere ...

Lees verder »